Tekst jednolity

        19 października 2018        Komentarze (0)

Tak dla porządku przypominam/informuję, że dwa tygodnie temu Marszałek Sejmu ogłosił tekst jednolity naszego umiłowanego PZP.

Od 3.10.2018 r. aktualny namiar na ustawę brzmi:

Dz. U. z 2018 r., poz. 1986“.

Póki co jeszcze bez późniejszych zmian.

Szczególanci proszeni są o zaktualizowanie dokumentacji przetargowych 😉

Maciej Lubiszewski

UZP o formie wadium

        18 października 2018        Komentarze (1)

Urząd Zamówień Publicznych opublikował na swojej stronie internetowej opinię prawną dotyczącą “zasad wnoszenia niepieniężnych form wadium“. Nie będę owijał: treść tego dokumentu bardzo mi się nie podoba.

Już sam tytuł mi zazgrzytał. Z tego co wiem, wnosi się wadium, a nie formy, więc w tytule powinno pojawić się “wnoszenie wadium w formach niepieniężnych”).

Ale to pikuś. Moim zarzutem jest to, że ta opinia, zamiast coś wyjaśnić, pozostawia czytelnika totalnie skołowanego.

Urząd pisze w niej: “wadium w formie niepieniężnej (…) powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej.”

Tyle, że wcześniej przywołano art. 81 ust 2 Prawa bankowego, z którego wynika, że udzielenie gwarancji następuje na piśmie pod rygorem nieważności a wniesienie wadium w formie gwarancji powinno następować w takiej formie, w jakiej zostało ono ustanowione przez bank, tj. oryginału dokumentu.

Skoro oryginał to własnoręcznie podpisane pismo, to wyrażenie “w oryginale w postaci elektronicznej” to oksymoron. Urząd stawia zamawiającego w takiej sytuacji: zamawiający ma żądać gwarancji wadialnej w formie elektronicznej, która skutkuje nieważnością gwarancji.

Autor opinii prawdopodobnie sądzi, że pomoże zamawiającemu przywołując wyrok TSUE w sprawie Saferoad Grawil, który zabrania wykluczać/odrzucać na podstawie okoliczności nie uregulowanych w ustawodawstwie krajowym lub w dokumentacji przetargowej.

Może by pomógł, gdyby wskazał, że z tego wyroku wynika spoczywający na ustawodawcy obowiązek rozwiązania sprzeczności (np. poprzez zmianę art 82 ust 2 Prawa bankowego) i że do tego czasu należy traktować Prawo bankowe jako lex specialis wobec Prawa zamówień publicznych.

Zamawiający zyskaliby solidny “d…chron” – przynajmniej przed krajowymi kontrolerami. Urząd poszedł jednak inną drogą i stwierdził, że to “zamawiający w SIWZ (…) powinien jednoznacznie określić, w jaki sposób należy prawidłowo wnieść wadium przy użyciu środków komunikacji elektronicznej”.

No to jesteśmy w domu! Drodzy zamawiający, rozwiązanie jest banalne! Wystarczy w SIWZ określić, w jaki sposób dokument papierowy przekazać elektronicznie.

Maciej Lubiszewski

PS. Na facebookowym profilu bloga pojawił się interesujący trop: art 7 Prawa bankowego, zwłaszcza jego ustęp 3. Nie czuję się kompetentny w tej dziedzinie prawa na tyle, aby się mądrzyć, jednak warto zastanowić się, czy ten przepis może uprawniać do żądania elektronicznej formy gwarancji.

Moment elektronizacji postępowań unijnych nadchodzi. Postępowania wszczęte 18 października (i później) będą musiały wykorzystywać miniPortal albo inne tego typu (komercyjne) narzędzia.

Oczywiście nikt nie chce być króliczkiem doświadczalnym, więc wielu zamawiających zadaje pytania w rodzaju: “czy jak wyślę ogłoszenie do TED 17 października, to mogę korzystać jeszcze z dotychczasowych przepisów?”

Pytania te można sprowadzić do kwestii, kiedy wszczynane jest postępowanie. Skupmy się na przetargu nieograniczonym, bo o ten tryb zwykle chodzi zamawiającym.

Kluczowy jest tu art 40.1 PZP, w którym ustawodawca definitywnie przesądza, że momentem wszczęcia postępowania jest publikacja ogłoszenia na stronie internetowej oraz zamieszczania go w siedzibie zamawiającego.

Kiedyś obowiązywał jeszcze art 40.6.1, który zabraniał publikowania na www i zamieszczania na tablicy ogłoszeń przed dniem zamieszczenia w BZP oraz przed dniem przekazania do TED. Wtedy życie było prostsze 🙂 Od momentu przekazania ogłoszenia do TED można było wywiesić je na tablicy i wrzucić na stronę internetową, przez co wszczynano postępowanie.

Ale ustawodawca uchylił art 40.6.1. i wprowadził art 11.7 a-e. I mamy teraz art 11.7d, z którego wynika m.in., że ogłoszenia krajowe nie mogą być zamieszczane przed publikacją ogłoszenia w TED lub przed upływem 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji UE.

A zatem samo przekazanie ogłoszenia do TED nie umożliwia wszczęcia postępowania, trzeba poczekać na publikację tego ogłoszenia. Ewentualnie można poczekać na potwierdzenie otrzymania i odczekać jeszcze 48 godzin.

Ta norma jest oczywiście mniej korzystna dla zamawiającego, zwłaszcza takiego, który chce zdążyć przez “elektronicznym” dzwonkiem :), ale dobrze, że w ogóle jakaś norma jest. Mógłbym zakończyć ten wpis sentencją dura lex sed lex i wrócić do spraw bieżących.

Ale nic z tego. Na przeszkodzie powyższej interpretacji stanęła KIO w jednej ze swoich uchwał. W sumie celnie dostrzeżono, że w art 11 ust 7 d mowa jest o ogłoszeniach fakultatywnych, a ogłoszenie na stronie internetowej i w siedzibie do takich nie należy.

Nie jest to rozumowanie pozbawione podstaw – ten przepis faktycznie można tak odczytać. Trzeba jednak wziąć pod uwagę treść dyrektywy unijnej, która ma szczególne znaczenie w postępowaniach unijnych.

Art. 52 ust 1 Dyrektywy 2014/24/UE stanowi

“Ogłoszeń, o których mowa w art. 48, 49 i 50, oraz informacji w nich zawartych nie można publikować na poziomie krajowym przed publikacją zgodnie z art. 51. Niemniej jednak publikacja na poziomie krajowym może w każdym przypadku mieć miejsce, gdy instytucje zamawiające nie zostały powiadomione o publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia zgodnie z art. 51.”

W tym przepisie zakodowano tę samą normę, co w art 11.7d PZP, przy czym wprost wskazano, że chodzi m.in. o ogłoszenia o zamówieniu (“ogłoszenia, o których mowa w art 49”).

Konkluzja

W postępowaniach unijnych wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego następuje w drodze publikacji ogłoszenia na stronie internetowej i zamieszczenia go w siedzibie zamawiającego, co może nastąpić po publikacji ogłoszenia w TED albo po upływie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji UE.

W praktyce 15.10 (dziś!) to ostatni dzień, w którym można liczyć na wszczęcie postępowania unijnego przed 18.10 i prowadzenie go na dotychczasowych zasadach. Warunkiem “sukcesu” jest otrzymanie jeszcze dziś potwierdzenia otrzymania ogłoszenia. Po 48 godzinach, tj. 17.10, będzie możliwe wszczęcie postępowania zgodnie z art 40 ust 1 PZP.

Do dzieła!

Maciej Lubiszewski

 

Co z tą elektronizacją?

        01 października 2018        Komentarze (0)

Tytułowe pytanie zadało mi kilka osób zajmujących się zamówieniami publicznymi. Nie dziwię się im. W natłoku spraw bieżących czasem trudno znaleźć czas na spokojne poczytanie przepisów czy opracowań dotyczących przyszłości systemu, nawet tej dość bliskiej.

Elektronizacja została zaordynowana przez Unię Europejską. Od 18 października br. wszystkie zamówienia objęte dyrektywami (a więc powyżej progów unijnych) mają być udzielane elektronicznie.

Elektronizacja już dawno objęła ogłoszenia i dokumentację przetargową (SIWZ). Jakiś czas temu zelektronizowano JEDZa. Teraz przyszedł czas na komunikację wykonawca-zamawiający i oferty.

Pierwotny zamysł był taki, aby stworzyć platformę e-Zamówienia, która zelektronizuje wszystkie zamówienia w Polsce. A ponieważ w naszym kraju króluje outsourcing, rozpisano przetarg. Perypetie związane z tym postępowaniem były opisywane w prasie, więc nie będzie ich tu opisywał. Umowę podpisano dopiero 6.04.2018 r. (sic!), więc stało się oczywiste, że na 18.10.2018 r. nie zdążymy.

Urząd zaczął wdrażać plan B. Rozdzielono postępowania na krajowe i unijne. Elektronizacja krajowych została przełożona do 1.01.2020 r. Elektronizacja unijnych będzie oparta o miniPortal, który ma tymczasowo zapewnić zgodność z wymogami dyrektyw. Docelowo firma Enterprise Services Polska Sp. z o.o. ma zbudować system e-Zamówienia, który zelektronizuje wszystkie zamówienia.

Widziałem ten miniPortal na konferencji w Gdańsku. Muszę powiedzieć, że wyglądał dość siermiężnie, ale ważniejsza od efektownego interfejsu jest sprawność działania. Urząd zapowiadał wypuszczenie wersji testowej w sierpniu, ale na zapowiedział się skończyło – w każdym razie ja do takiej wersji testowej nie dotarłem. Sprawność wypróbujemy więc w boju.

Wnioski praktyczne

  1. w postępowaniach krajowych nic się nie zmienia – robimy je na dotychczasowych zasadach;
  2. postępowania unijne lepiej wypuścić przed 18 października, żeby nie robić za królika doświadczalnego.

Udostępnienie artykułu

        11 września 2018        Komentarze (0)

Niektórzy z Czytelników proszą mnie o udostępnienie artykułu, o którym pisałem wczoraj.

Niestety nie jest to możliwe. Prawa do tekstu ma Wolters Kluwer Polska.

Pozostaje więc kupić numer Finansów Komunalnych lub wykorzystać dostęp do LEXa.

Można też zapisać się na kierowane przeze mnie Studia podyplomowe – Słuchacze uzyskują dostęp do zasobów Biblioteki UWM, w tym do zasobów elektronicznych (m.in. do elektronicznych wydań gazet oraz do pełnej wersji Lexa i Legalisa).

Rozpoczęliśmy już rekrutację na kolejną edycję.

Polecam

Maciej Lubiszewski