Monografia

Robert Jaroszewski15 października 2021Komentarze (0)

Kolega Maciej nie chce się chwalić (od daty ukazania się dzieła milczy), to ja ujawnię, że Pan doktor Maciej Lubiszewski wespół z innymi znakomitymi autorami popełnił monografię „Zamówienia publiczne” wydaną przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Gratuluję Panu doktorowi i polecam zainteresowanym prawem zamówień publicznych tu.

Przedłużenie terminu związania ofertą

Maciej Lubiszewski27 sierpnia 2021Komentarze (0)

Od pewnego czasu interesuje mnie problematyka związania ofertą przetargową.

Z moich dociekań wyszedł już jeden artykuł opublikowany w prestiżowym (przynajmniej w oczach akademików zajmujących się prawem gospodarczym publicznym) Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego. Kolejny jest już po recenzjach i czeka na publikację w Studia Iuridica Toruniensia.

Jednym z zagadnień, których dotąd nie poruszyłem w tych tekstach jest kwestia upływu terminu związania ofertą po wyborze oferty najkorzystniejszej.

Oferty niewybranych wykonawców nadal ich wiążą (chociaż w postępowaniach, w których zamawiający żąda wniesienia wadium wykonawcy ci mogą zwolnić się z obligu składając wniosek o zwrot wadium). Leży to w interesie zamawiającego, ponieważ w przypadku, gdy wybrany wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców i wybrać najkorzystniejszą ofertę (art. 263 Pzp).

Stan związania ofertą musi być jednak ograniczony w czasie. Termin związania ofertą kiedyś upłynie. Prawo zamówień publicznych przewiduje jego przedłużenie przed wyborem oferty najkorzystniejszej: art 220 ust. 3 (postępowania unijne) i art 307 ust. 2 (postępowania krajowe).

Zastanawiam się, czy zamawiający może/musi skorzystać z art 220.3/307.2 Pzp po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.

Roboczo przyjąłem, że przepisy te znajdą zastosowanie w sytuacji, gdy wykonawca uchylił się od zawarcia umowy i zamawiający przystąpił do ponownego badania i oceny. W takim przypadku postępowanie wraca do stanu sprzed wyboru oferty najkorzystniejszej, co wypełnia hipotezę art. 220.3/307.2 Pzp.

Natomiast nie widzę możliwości zastosowania tych przepisów, gdy do kres terminu związania ofertą nadchodzi po wyborze, ale przed uchyleniem się wybranego wykonawcy od zawarcia umowy. W takim przypadku oferty wygasną i zamawiającemu pozostanie jedynie art 252 ust. 2 Pzp.

Maciej Lubiszewski

 

 

Komentarz do nowego PZP

Maciej Lubiszewski15 lipca 2021Komentarze (0)

We wtorek byłem w Urzędzie Zamówień Publicznych. Na własne oczy widziałem Komentarz do PZP. Prezentuje się bardzo okazale. Widziałem też całe paczki tych książek – prosto z drukarni.

Niestety, przyjaciele z UZP nie dali mi ani jednej sztuki 🙁

Może dlatego, że prosiłem o ponad 30 egzemplarzy 🙂 dla słuchaczy XIX edycji Studiów podyplomowych PZP.

Na taki dar muszę cierpliwie poczekać, a póki co pozostaje wersja elektroniczna, do pobrania stąd.

Rozdawnictwo będą uprawiać na konferencjach organizowanych w różnych miastach. Przed chwilą Urząd opublikował formularz zgłoszeniowy na konferencję w Olsztynie. Udostępniam go tu.

Jeżeli przeszliście COVID lub jesteście zaszczepieni, zapisujcie się i przybywajcie (edit: UZP najwyraźniej zrezygnował z wymogu przechorowania lub zaszczepienia).

-Maciej Lubiszewski-

 

Pandemia sprawiła, że nawiązałem i zacieśniłem współpracę szkoleniową z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego – instytucją rządową (co nie musi podobać się wszystkim), ale dającą mi pełną niezależność.

To ja proponuję tematykę szkoleń i ustalam ich treść. Nie mam żadnych oporów przed skrytykowaniem jakiegoś przepisu nowej ustawy i nigdy nikt z NIST nawet nie próbował wpłynąć na to, co mówię.

Inna sprawa, że w trakcie szkolenia koncentruję się na prawie zamówień publicznych i na kwestiach merytorycznych. Zakładam, że ludzi nie interesują moje poglądy na stan praworządności w naszym kraju i nie zakładam koszulek z tęczą, krzyżem, żołnierzem wyklętym czy też z napisem “Konstytucja, Konstytucja”.

Ta współpraca daje mi więc sporo frajdy, chociaż wiąże się z niemałym nakładem pracy – kosztem mojej aktywności na blogu.

NIST to jednak nie tylko szkolenia, ale także ekspertyzy. Kiedyś już chwaliłem się jedną z nich. Zresztą to od niej zaczęła się moja współpraca z Instytutem.

Tym razem zapraszam do przeczytania ekspertyzy poświęconej regułom składania oświadczeń z art 56 Pzp. Mam nadzieję, że wyjaśni ona wątpliwości i będzie służyć jako “podkładka” wobec zakusów “krwiożerczych” kontrolerów. Można ją pobrać (za darmo, bez podawania danych) ze strony NIST.

Dla wygody podaję link.

Maciej Lubiszewski

Uchwała SN a więc już nie przelewki i nic, że sprawa zapadła na gruncie starego PZP,

Dochodzenie naprawienia szkody przez wykonawcę, którego oferta nie została wybrana wskutek naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) nie wymaga uprzedniego stwierdzenia naruszenia przepisów tej ustawy prawomocnym orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej lub prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym po rozpoznaniu skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.

Mamy zatem potwierdzoną ścieżkę dopuszczalności roszczeń odszkodowawczych względem zamawiających naruszających przepisy PZP, bez wcześniejszego uciekania się do środków gwarantowanych PZP.