wyrok TSUE w sprawie C 285/18, UAB Irgita

        17 października 2019        2 komentarze

Wyrok dla kapłanów in-house w Polsce (C‑285/18).

 

Okoliczność, że zamówienie typu in- house w rozumieniu art. 12 ust. 1 dyrektywy 2014/24 nie jest objęte zakresem stosowania tej dyrektywy, nie może zwalniać państw członkowskich, ani też instytucji zamawiających, od poszanowania zasad równego traktowania, niedyskryminacji, proporcjonalności i przejrzystości;

zatem

udzielenie zamówienia typu in- house, które spełnia warunki określone w art. 12 ust. 1 lit. a)-c) dyrektywy 2014/24, nie jest samo w sobie zgodne z prawem Unii.

 

Ten wyrok potwierdza nasze krajowe przekonania (KIO 2567/17), choć bywa różnie (KIO 96/17).

Szkopuł w tym, że my tu w Polsce mamy dwa in-house… jeden uregulowany w PZP, drugi mający swe źródło w ustawie o gospodarce komunalnej.

To dwoistość in-house to jest dopiero sztuka, istne prestidigitatorstwo.

Nie wdając się jednak w arcyciekawe szczegóły tzw. bezumownego/powierzeniowego/administracyjnego in-house (nomenklatura zaczerpnięta z różnych opracowań tematu), czas i tej procedurze zacząć się przyglądać przez pryzmat sprawy Irgita, choćby po to, by nie stała się procederem.

“Dziś i jutro” już pojutrze

        04 października 2019        Komentarze (0)

Mamy na UWM bardzo fajną rozgłośnię radiową.

Nazywa się UWM FM.

I dziś zajrzał do mnie Pan Redaktor, aby podpytać, co to za konferencja kroi się w poniedziałek (7 października).

Relacja z tego miłego spotkania jest tu.

Maciej Lubiszewski

 

Ankieta

        01 października 2019        Komentarze (0)

Organizacja konferencji weszla już w końcową fazę. Zgłasza się do mnie wielu uczestników z przeróżnymi sprawami, najczęściej związanymi z wystawianiem faktur.

Ale zdarzają się również sytuacje mniej typowe.

Doktorantka Profesora Szustakiewicza napisała, że prowadzi badania nad wpływem orzecznictwa na stosowanie PZP. W tym celu postanowiła przeprowadzić badanie ankietowe wśród wykonawców i zamawiających.

I poprosiła mnie o pomoc. I ja tę prośbę właśnie spełniam.

Drodzy Czytelnicy, poświęćcie proszę dla dobra nauki kilka minut na wypełnienie internetowej ankiety.

Link dla wykonawców.

Link dla zamawiających.

Ja nie należę do żadnej z tych grup, więc jej nie wypełnię, ale obiecałem Pani Joannie, że podeślę te ankiety słuchaczom moich studiów podyplomowych (na które rekrutacja jeszcze trwa).

A tak przy okazji, czytałem pytania z tej ankiety i przypomniało mi się, że Janek Winczorek podrzucił mi niedawno link do raportu ze swoich badań nad dostępem do prawa wśród MŚP. Trzy strony poświęcono przetargom (ożenionym z dotacjami). Gdyby kogoś to interesowało, to tu jest link.

Wracam do fakturowania. 🙂

Maciej Lubiszewski

Dlaczego spada konkurencyjność postępowań?

        17 września 2019        Komentarze (0)

Z tytułowym pytaniem zwrócił się do mnie w ubiegły piątek red. Wikariak z Dziennika Gazety Prawnej. A ponieważ bardzo cenię sobie rzetelność Pana Redaktora i jego gazety (weekendowy Magazyn czytam niemal od deski do deski), podjąłem się zadania poszukania odpowiedzi.

Dziś w DGP ukazał się tekst, w którym występuję w wyśmienitym gronie: dr Andrzeli Gawrońskiej-Baran oraz dra Pawła Nowickiego. Pod tym linkiem powinien znajdować się artykuł.

Z oczywistych względów w artykule znalazły się tylko niektóre z moich przemyśleń. Poniżej wklejam całość, którą  przesłałem Panu Redaktorowi.

Wikariak-14.09.19

Gdyby ktoś z Czytelników bloga (lub DGP) miał ochotę podyskutować, zapraszam.

Maciej Lubiszewski

Nowa ustawa uchwalona

        12 września 2019        Komentarze (0)

No i stało się.

Nowa ustawa będzie nosiła datę 11 września 2019 r.  Oczywiście proces legislacyjny jeszcze się nie zakończył. Czeka nas Senat i Prezydent.

Ekipa rządząca wykazała jednak taką determinację, że można być pewnym, że ustawa wyjdzie z Parlamentu przed zaprzysiężeniem nowego Sejmu i Senatu.

Prezydent nie wykazywał szczególnego zainteresowania tą materią, więc raczej nie ma co liczyć na jego weto.

Uchwalony wczoraj tekst może się jeszcze zmienić. Gdyby jednak kogoś interesowało, co Sejm uchwalił można kliknąć tu (ustawa) i tu (przepisy wprowadzające). Trzeba jednak pozwolić pracownikom Kancelarii Sejmu na naniesienie poprawek głosowanych w ostatnim czytaniu. Póki co najświeższy materiał to sprawozdanie komisji po II czytaniu.

Maciej Lubiszewski