Dzisiejszy wpis będzie dość krótki. Chcę tylko poinformować Was, że na stronie Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (link umieściłem nieco niżej) opublikowana została moja ekspertyza dotycząca tytułowego problemu.

Wyjaśniam w niej, że niekiedy unieważnienie postępowania wymaga uprzedniego wyboru oferty najkorzystniejszej. Może to wydawać się trochę dziwaczne: zamawiający musi najpierw wybrać zbyt drogą ofertę, a dopiero potem unieważnić postępowanie.

Oczywiście nie dotyczy to przypadków, w których najniższa z oferowanych cen przekracza budżet zamawiającego, ponieważ to oznacza, że zamawiającego nie stać na żadną z tych ofert i tu nie ma co sobie i wykonawcom zawracać głowy.

Unieważnienie przetargu z powodu braku pieniędzy

Unieważnienie przetargu z powodu braku pieniędzy

Natomiast może zdarzyć się, że na część ofert zamawiającego stać a na pozostałe nie. Do tego najwyższą ocenę uzyska któraś z tych droższych ofert. Jest to możliwe przy stosowaniu kryteriów pozacenowych.

Wówczas unieważnienie postępowania jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza możliwości finansowe zamawiającego. Najkorzystniejsza oferta to nie tylko oferta najwyżej oceniona (która przecież może zostać odrzucona na etapie kwalifikacji podmiotowej) ale oferta wybrana.

Czytaj dalej >>>

Tyle się u mnie dzieje, że nawet nie zauważyłem, że ponad dwa tygodnie temu ukazał się mój artykuł pt. Kwalifikacja podmiotowa wykonawcy przy udzielaniu zamówienia publicznego z wolnej ręki.

Tekst znalazł się w najnowszym numerze czasopisma naukowego wydawanego przez Uniwersytet Warszawski „Studia Iuridica”. Czasopismo jest – co tu ukrywać – prestiżowe, o czym świadczy liczba punktów ministerialnych (100).

Punktoza jest ważna dla akademików – z tego nas rozliczają nasi przełożeni (Dziekan, Rektor)

Kwalifikacja podmiotowa wykonawcy w wolnej ręce

Kwalifikacja podmiotowa wykonawcy w wolnej ręce – mój artykuł w otwartym dostępie

Dla Czytelników ważniejsze jest to, że czasopismo jest wydawane w otwartym dostępie.

To oznacza, że każdy może wejść na tę stronę, przejrzeć spis treści i za prawdziwą darmochę ściągnąć pełne wersje artykułów. 

Czytaj dalej >>>

Uzasadnienie zmiany umowy w aneksie

Maciej Lubiszewski16 maja 2023Komentarze (0)

Dziś otrzymałem e-mail następującej treści:

Dzień dobry Panie Macieju, proszę o pomoc. Musimy aneksować umowę na roboty budowlane na podstawie art 455 ust. 1 pkt 4 Pzp.

Czy w aneksie musimy napisać uzasadnienie tej zmiany? 

Czy powołanie na artykuł ustawy w zupełności wystarczy?

Uzasadnienie zmiany umowy w aneksie

Uzasadnienie zmiany umowy

Moim zdaniem, rozważane postanowienia aneksu nie mają decydującego wpływu na ocenę dopuszczalności zmiany umowy.

Niezależnie od tego, czy strony napiszą w aneksie, z jakich przyczyn dochodzi do zmiany umowy czy też, jaka jest podstawa prawna tych zmian, aneksowanie umowy i tak może podlegać ocenie pod kątem legalności.

Czytaj dalej >>>

Uwaga, będzie autopromocja 🙂 – już niedługo, bo 8 maja, na rynku pojawi się podręcznik do prawa zamówień publicznych, którego jestem autorem.

Ukaże się on nakładem Wydawnictwa C.H. Beck, w serii Podręczniki Prawnicze.

Podręcznik do prawa zamówień publicznych, Maciej Lubiszewski

Z podręczników Becka korzystałem jako student prawa w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych. Bardzo lubiłem te książki. Od pewnego czasu chodziła za mną myśl, aby dołączyć do grona Autorów podręczników tej prestiżowej serii.

No i udało się!

Czytaj dalej >>>

Schemat przetargu

Maciej Lubiszewski06 kwietnia 2023Komentarze (0)

Schemat przebiegu postępowania w trybie przetargowym jednoetapowym

Przygotowując pewną publikację, o której jeszcze będę u pisał, opracowałem schemat przetargu publicznego. Jego celem jest ułatwienie Czytelnikowi połapania się w kolejności czynności podejmowanych w postępowaniu.

Schemat ten wykorzystuję również na szkoleniach, wykładach, ćwiczeniach. Wśród słuchaczy zwykle są osoby rozpoczynające przygodę z zamówieniami publicznymi.

Wczoraj wyświetliłem go podczas szkolenia dla NIST i kilkoro uczestników poprosiło mnie, abym udostępnił ten materiał.

Voilà!

grafika przedstawia schemat przetargu publicznego

Od razu chcę uprzedzić krytykę ze strony tych, którzy na zamówieniach zjedli zęby. To nie jest materiał dla was 🙂 Nie znajdziecie w nim nic nowego. Co więcej, pomijam w nim sporo szczegółów. Nie uwzględniam tu unieważnienia postępowania.

Czytaj dalej >>>