Myślę, że wielu osobom, które tu zaglądają nie trzeba przedstawiać Pana doktora Ewarysta Kowalczyka – znawcę prawa zamówień publicznych oraz prawa finansów publicznych związanego z Uniwersytetem Zielonogórskim.

Ewaryst Kowalczyk, Pozaustawowe zamówienia publiczne

W 2021 r. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne wydało książkę Ewarysta pt. Pozaustawowe zamówienia publiczne.

Temat tzw. zamówień regulaminowych spędza sen z powiek wielu praktykom. Jestem przekonany, że książka wyjaśni niejedną wątpliwość i powinna zagościć na półce każdego, kto interesuje się problematyką zakupów publicznych.

Osobiście wolę wydania papierowe, mogę po nich pisać, rysować. Często korzystam też z przyklejanych, wielokolorowych zakładek. Takich konserwatystów jak ja, zachęcam do zakupu tej książki w wersji drukowanej.

Pozostałych, jak również tych, którzy chcieliby zapoznać się z treścią książki jeszcze przed zakupem, zapraszam do pobrania darmowej, pełnej wersji książki. Wystarczy kliknąć w ten link.

Ewaryst Kowalczyk, Pozaustawowe zamówienia publiczne

Podejrzliwych uspokajam: to nie jest żaden trick 🙂 Nikt od Was nie zażąda żadnych danych, lajków, subów itp. Otwarty dostęp w czystej postaci – tak powinna funkcjonować nauka utrzymywana ze środków publicznych.

Czytaj dalej >>>

Studia podyplomowe PZP

Maciej Lubiszewski05 października 2022Komentarze (0)

Czytelnicy bloga pewnie wiedzą, że kieruję Studiami podyplomowymi w zakresie prawa zamówień publicznych. W tym roku rozpoczynamy 21 edycję!!!

Mamy sprawdzone grono znakomitych wykładowców – głównie pracowników UZP – którzy mają nie tylko wiedzę, ale potrafią ją skutecznie przekazywać.

Studia podyplomowe PZP

Studia podyplomowe PZP

Zasadnicza tura rekrutacji jest już zakończona, ale uruchomiliśmy turę dodatkową, która potrwa do 15 października.

Czytaj dalej >>>

Forma negocjacji

Maciej Lubiszewski23 maja 2022Komentarze (0)

Jak wiadomo, w niektórych trybach udzielenie zamówienia jest poprzedzone negocjacjami.

Czy w dobie elektronizacji postępowań negocjacje należy prowadzić elektronicznie? A może zamawiający powinien pozostać przy osobistym spotkaniu negocjatorów?

Jeden z uczestników szkolenia napisał nawet tak: „negocjacje zwyczajowo prowadzi się ustnie/osobiście. Nie widzę innego, rozsądnego rozwiązania.

Przyzwyczajenie drugą naturą człowieka 🙂

Forma negocjacji

Forma negocjacji

Zasadniczo postępowanie (a więc i negocjacje) prowadzi się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Art. 61 ust. 2 Pzp dopuszcza (ale nie nakazuje) komunikację ustną m.in. w toku negocjacji.

Czytaj dalej >>>

Dokument rejestrowy w postępowaniu

Maciej Lubiszewski19 maja 2022Komentarze (0)

Zamawiający mają niekiedy wątpliwości, w jaki sposób sprawdzać umocowanie osoby, która podpisała ofertę do reprezentowania wykonawcy.

Takie umocowanie może wynikać z dokumentu rejestrowego lub z pełnomocnictwa. Zajmijmy się tym pierwszym.

Dokument rejestrowy w postępowaniu

Dokument rejestrowy w postępowaniu

Kiedyś w tym celu zamawiający wprowadzali do prowadzonych postępowań podstawę wykluczenia dotyczącą upadłości. Dokumentem, który tę podstawę weryfikował był bowiem odpis lub informacja z KRS/CEIDG.

Czytaj dalej >>>

Tytułowy problem dość często pojawia się wśród pytań od uczestników moich szkoleń. Dziś dostałem taką wiadomość:

Robiłam w tym roku dwa postępowania na to samo zadanie. Pierwsze z nich zostało unieważnione, ale w jego trakcie wzywałam do złożenia wykazu robót i wykazu osób, a wykonawca złożył je w sposób prawidłowy. Czy przy drugim (powtórzonym) postępowaniu muszę wzywać jeszcze raz o to samo? Referencje się nie zmienią, jedynie wezwałabym do złożenia wykazu osób, bo wykonawca może zechcieć zmienić np. kierownika robót.

Moim zdaniem, zamawiający powinien wezwać do złożenia kompletu podmiotowych środków dowodowych, niezależnie od tego, czy nimi dysponuje, czy też nie.

Wezwanie do złożenia dokumentów

Wezwanie do złożenia dokumentów vs. odstąpienie od żądania złożenia środków dowodowych

Odstąpienie od żądania złożenia środków dowodowych zachodzi wówczas, gdy znajdują się one w ogólnodostępnych bazach i zamawiający może do nich dotrzeć samodzielnie, korzystając z danych podanych przez wykonawcę.

Czytaj dalej >>>