Odszkodowanie za utraconą szansę

Maciej Lubiszewski12 czerwca 2024Komentarze (0)

Niemal dokładnie tydzień temu (6 czerwca 2024) TSUE wydał wyrok w sprawie C-547/22 (INGSTEEL). Orzeczenie jest dostępne pod tym linkiem i w tym miejscu omówię je bardzo skrótowo.

Dość powiedzieć, że spółka została wykluczona z postępowania prowadzonego na Słowacji. Kiedy w końcu udało się jej uzyskać orzeczenie stwierdzające, że wykluczenie było bezprawne, okazało się, że przetarg został już rozstrzygnięty. Zamawiający udzielił już zamówienia.

W takiej sytuacji spółka postanowiła dochodzić odszkodowania. Prawo słowackie przewiduje możliwość dochodzenia rzeczywistej szkody i utraconych korzyści.

Problem w tym, że przy utraconych korzyściach domagający się odszkodowania musi udowodnić, że uzyskanie zamówienia było wysoce prawdopodobne. A nawet bliskie pewności. Tak wysoki standard dowodowy jest poważną przeszkodą w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych.

Trybunał orzekł, że art 2 ust. 7 dyrektywy odwoławczej obejmuje również odszkodowanie za szkodę poniesioną w wyniku utraconej szansy udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Oznacza to, że standard dowodowy nie musi być tak wysoki, jak w przypadku utraconych korzyści. Ale nie ma nic za darmo.

TSUE nie wskazał, w jaki sposób wyliczyć wysokość odszkodowania.

Wiele przemawia jednak za tym, że szkodą nie będą zyski, które osiągnąłby wykonawca z tytułu realizacji zamówienia (to są utracone korzyści). Odszkodowanie będzie więc niższe, chociaż konia z rzędem temu, kto wskaże metodę jego wyliczenia.

Odszkodowanie za utraconą szansę

Odszkodowanie za utraconą szansę – jak to może wyglądać w Polsce?

Jakie są praktyczne efekty tego orzeczenia, zwłaszcza na naszym, polskim podwórku?

Wszystko może skończyć się symboliczną korektą praktyki orzeczniczej. Sądy mogą uznać, że roszczenia odszkodowawcze mogą obejmować nie tylko utracone korzyści, ale także utraconą szansę. Standard dowodowy pozostanie jednak bez zmian.

Czytaj dalej >>>

Warunki udziału w postępowaniu

Maciej Lubiszewski14 listopada 2023Komentarze (0)

Parę dni temu Urząd Zamówień Publicznych opublikował kilkudziesięcio-stronnicowe opracowanie pt. Określenie i weryfikacja spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Jest ono dostępne za darmo na stronie UZP.

Dla ułatwienia podaję bezpośredni link do pliku.

Piszę o tym z dwóch powodów.

Warunki udziału w postępowaniu – merytoryczne materiały, które mogą Ci pomóc w trakcie udzielania zamówień

Po pierwsze, warto przypomnieć, że Urząd Zamówień Publicznych staje na uszach (znam tych ludzi i wiem, co piszę), aby udostępnić jak najwięcej merytorycznych materiałów, które mogą być bardzo pomocne przy wykonywaniu codziennych obowiązków związanych z udzielaniem zamówień.

Przez kilka lat UZP realizował duży projekt pt. Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych.

Czytaj dalej >>>

Wniosek o wizję lokalną

Maciej Lubiszewski17 października 2023Komentarze (0)

Od pewnego czasu prowadzę sporo szkoleń dla praktyków, przede wszystkim ze strony zamawiających. Organizatorem tych szkoleń jest Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Szkolenia są za darmo i odbywają się w formule on-line. Lista szkoleń jest tu.

Z jednej strony jest to dla mnie zawsze jakaś dawka stresu, bo konfrontuję swoją wiedzę o normach Pzp z osobami, które codziennie zajmują się prowadzeniem postępowań.

Z drugiej strony pytania lub uwagi od Słuchaczy są niekiedy bardzo inspirujące, ponieważ dotyczą problemów, na które sam bym nie wpadł.

Wniosek o wizję lokalną

Wniosek o wizję lokalną

Podczas dzisiejszego szkolenia, poświęconego m.in. wyjaśnianiu SWZ, padło pytanie, jak potraktować wniosek wykonawcy o wizję lokalną.

W pierwszej chwili pomyślałem: uwzględnić albo oddalić 🙂

Czytaj dalej >>>

Studia podyplomowe PZP

Maciej Lubiszewski06 października 2023Komentarze (0)

Nowa edycja studiów podyplomowych PZP w Olsztynie

Właśnie rozpoczął się rok akademicki 2023/2024. Oznacza to, że rozpoczynamy kolejną edycję Studiów podyplomowych w zakresie prawa zamówień publicznych.

To już 22. edycja jesteśmy jedną z najstarszych podyplomówek na olsztyńskim Wydziale Prawa i Administracji, który w tym roku obchodzi 25. urodziny!

Nowa edycja studiów podyplomowych PZP

Wykłady

Mamy świetnych, sprawdzonych wykładowców, część z nich to pracownicy (byli albo obecni) Urzędu Zamówień Publicznych. Słuchacze uzyskują wiec dostęp do źródłowej wiedzy o zamówieniach publicznych. W gronie wykładowców jest również Robert  współautor tego bloga.

Zajęcia odbywają się wyłącznie stacjonarnie, w Olsztynie, na terenie fantastycznego kampusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. To oczywiście jest pewną uciążliwością dla osób, którzy żyją poza Olsztynem, zwłaszcza poza Warmią i Mazurami. Uznaliśmy jednak, że zajęcia online (znane z edycji w czasach pandemii) nie są tak efektywne, jak spotkanie oko w oko. 

Czytaj dalej >>>

Dzisiejszy wpis będzie dość krótki. Chcę tylko poinformować Was, że na stronie Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (link umieściłem nieco niżej) opublikowana została moja ekspertyza dotycząca tytułowego problemu.

Wyjaśniam w niej, że niekiedy unieważnienie postępowania wymaga uprzedniego wyboru oferty najkorzystniejszej. Może to wydawać się trochę dziwaczne: zamawiający musi najpierw wybrać zbyt drogą ofertę, a dopiero potem unieważnić postępowanie.

Oczywiście nie dotyczy to przypadków, w których najniższa z oferowanych cen przekracza budżet zamawiającego, ponieważ to oznacza, że zamawiającego nie stać na żadną z tych ofert i tu nie ma co sobie i wykonawcom zawracać głowy.

Unieważnienie przetargu z powodu braku pieniędzy

Unieważnienie przetargu z powodu braku pieniędzy

Natomiast może zdarzyć się, że na część ofert zamawiającego stać a na pozostałe nie. Do tego najwyższą ocenę uzyska któraś z tych droższych ofert. Jest to możliwe przy stosowaniu kryteriów pozacenowych.

Wówczas unieważnienie postępowania jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza możliwości finansowe zamawiającego. Najkorzystniejsza oferta to nie tylko oferta najwyżej oceniona (która przecież może zostać odrzucona na etapie kwalifikacji podmiotowej) ale oferta wybrana.

Czytaj dalej >>>