Listopad 2012

Zgadzam się z Robertem, kiedy pisze, że art. 26 ust 2 b PZP to jeden z bardziej problematycznych przepisów ustawy. Na marginesie dodam, że dotyczy to nie tylko tego przepisu, ale całej konstrukcji udostępniania zasobów podmiotu trzeciego. Gdyby odnosiła się ona wyłącznie do udostępniania zasobów technicznych (betoniarka, łopata, pług konny dwuskibowy), wszystko byłoby jasne i […]

Artykuł 26 ust. 2b PZP to bez wątpienia jeden z bardziej problematycznych przepisów. W jednym z ostatnich wyroków dotyczących jego stosowania KIO (609/12), zwróciła uwagę na jeszcze jeden aspekt. Otóż zamawiający, któremu wykonawca udowadnia, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, musi zwrócić uwagę także na należytą reprezentację podmiotu trzeciego w stosunkach łączących podmiot […]