Grudzień 2012

Odpis pełny także jest aktualny

        23 grudnia 2012        Komentarze (0)

Jako radca prawny posiadam czasami pełnomocnictwo, pochodzące od osób które kiedyś były upoważnione do składania oświadczeń w imieniu reprezentowanej osoby a już nie posiadają tego umocowania. Wciąż więc, w zgodzie z prawem, mogę działać w imieniu tego podmiotu, bo ten istnieje, często ma się dobrze i nowe władze nie cofnęły mi pełnomocnictwa, uznając to za […]