Luty 2013

Czasem dobrze jest zachorować. Można wtedy z czystym sumieniem odłożyć palące zadania (Robert, nie wiem, czy dam radę zrobić tę SIWZ na piątek :)) i w spokoju podumać. A o czym innym tu dumać, jak nie o ostatniej nowelizacji naszego ukochanego PZP? Szczególnie zainteresowało mnie rozporządzenie w sprawie dokumentów. Ostatni wpis Roberta dowodzi, że nie […]

Nowe jest piękne.

        23 lutego 2013        Komentarze (0)

Witamy nowe (19.02.2013 r.) rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Oj, będzie się działo: dowody, poświadczenia, uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze, no i rzetelność, kwalifikacje, efektywność i doświadczenie wykonawcy weryfikowane mocą wykazów lub poświadczeń. Dotychczas myślałem, że wykazy służyły weryfikacji warunku […]

(Głosy z sali: Ojej…)

        04 lutego 2013        Komentarze (0)

Dzień po tym jak pisałem, kto nam da śmietnik, Wysoka Izba uchwaliła zmianę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprost stanowiąc, że jest to możliwe, jeżeli na mocy uchwały rady gminy, obowiązki te przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę […]