Marzec 2013

Kto, co komu ma udowadniać.

        21 marca 2013        2 komentarze

Wracam do mojego ulubionego 26 ust. 2b, tym razem w związku z art. 26 ust. 3 PZP. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami. A jak nie udowadnia twierdząc przy […]

Sprowokowany przez Roberta postanowiłem umieścić pierwszy wpis odnoszący się do treści wyjaśnień UZP dotyczących art 22 ust 5 PZP. Właśnie to czytam, więc komentarz jest “gorący“. Trzy uwagi: Po pierwsze. Widać jest problem z wprowadzonym właśnie przepisem, skoro UZP poświęca mu 18 stron WYJAŚNIEŃ. Po drugie. Bibliografia (w przypisach) jest imponująca! Wychodzi  na to, że […]

Co autor miał na myśli?

        13 marca 2013        Komentarze (0)

Właśnie się dowiedzieliśmy ze strony UZP, co autor miał na myśli tworząc  art. 22 ust. 5 PZP. Swoją drogą bardzo ciekawa i zagadkowa jest natura prawna takich “artykułów” UZP. Myślę, że doczeka się to wkrótce wpisu.

Zachwianie uczciwej konkurencji

        03 marca 2013        Komentarze (0)

Pewnie wiesz, że nowela do PZP wprowadziła nową podstawę wykluczenia (art. 24 ust 2 pkt 5). Obecnie wykluczeniu podlegają wszyscy wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, którzy zapragnęli wziąć udział w postępowaniu. Przychylnie patrzę na tę regulację. Uważam bowiem, że naiwnością ustawodawcy jest przekonanie, że zamawiający będzie szeryfem ścigającym zmowy przetargowe. Od tego są […]