Maj 2013

KIO 738/13

        14 maja 2013        Komentarze (1)

Chcąc pomóc rozwiewać wątpliwości, jakie pojawiają się na gruncie przetargów organizowanych na odbiór odpadów w gminach, zamieszczam wyrok KIO w sprawie, którą miałem okazję się zajmować po stronie zamawiającego, dotyczący przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych […]