Czerwiec 2013

Zlikwidować KIO

        20 czerwca 2013        Komentarze (1)

Proponuję zlikwidować KIO, jako niekonstytucyjny organ sprawujący wymiar sprawiedliwości.

O legislacji przy okazji

        14 czerwca 2013        Komentarze (0)

W poszukiwaniu podstaw do wykluczenia wykonawcy, co to nie składa oświadczenia o nienależeniu do grupy kapitałowej, trafiłem do uzasadnienia projektu ustawy wprowadzającego tę nowość (wszak autor wie najlepiej co myślał). Czytam na stronie 531 druku sejmowego 455, że: “W ślad za określonym w art. 26 ust. 2d ustawy nowym wymogiem, w treści rozporządzenia określono normę, […]

Dziś o oświadczeniu z art. 26 ust. 2d PZP a więc informacji wykonawcy, że nie należy do grupy kapitałowej. Nie złożył bowiem w jednym postępowaniu wykonawca takiej informacji, ani też listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. Zamawiający wezwał go do złożenia listy albo informacji i w odpowiedzi otrzymał informację, opatrzoną datą następującą po […]