Styczeń 2014

Zrozumiale o niezrozumiałym.

        30 stycznia 2014        Komentarze (0)

Dziś wpis dla tych, co siedzą w systemie zamówień od wczoraj, albo zapomnieli. Czy zastanawiałeś się, dlaczego oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu jest składane w oryginale a oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, może być złożone w kopii. Ta dwoistość formy oświadczeń tego samego podmiotu jest bez sensu, chyba, że sięgniemy […]

W dzisiejszej “Rzepie” (a przynajmniej w jej internetowym wydaniu) ukazał się tekst dotyczący rozliczeń GDDKiA z podwykonawcami autostrad A1 i A4. Temat znany, nie będę się w to wgłębiał. Zastanowiła mnie jednak refleksja, do jakiej doszedł Pan Piotr Kamiński – wiceprezydent Pracodawców RP. Otóż według niego “wiele firm na etapie pozyskiwania kontraktów nie doszacowało kosztów […]

Co z tym progiem?

        06 stycznia 2014        Komentarze (0)

Ostatnio na zamówieniowym forum internetowym pojawiło się pytanie o losy projektu nowelizacji dotyczącej progu. Wiesz zapewne, że nasz Sejm pracuje nad podniesieniem granicy stosowania PZP do 30.000 EURO. Część posłów przebiła tę ofertę (do 50.000 EURO – a co tam!!!) – Sejm równolegle obrabia więc obie te propozycje. Wyjdę na dziwaka, ale korzystając z przerwy […]