Luty 2014

Dydaktyczna funkcja sprawozdań

        24 lutego 2014        Komentarze (0)

W zamówieniach publicznych dużo się teraz dzieje. Nie, nie chodzi mi o kolejną odsłonę “Polski w budowie”. Przetargowcy siedzą teraz w sprawozdaniach. Ja też nie znoszę pisania sprawozdań, raportów etc., a na uczelniach takich uciech nie brakuje. Muszę jednak przyznać, że wiążą się z tą nieszczęsną sprawozdawczością jakieś plusy. Są tacy zamawiający, którzy dopiero teraz […]

Przypominam, że nadeszła chwila o której mowa w § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów i wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, nie może już przedkładać dokumentów potwierdzających należyte wykonanie dostaw lub usług oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich […]

Wadium w pieniądzu

        18 lutego 2014        6 komentarzy

Dziś krótkie przypomnienie dot. wpłaty wadium na rachunek bankowy zamawiającego. Zamawiający zażądał, by wadium zostało zaksięgowane na jego koncie na dzień przed terminem otwarcia ofert. To błąd. Przyjmuje się, że wadium ma być (fizycznie) na koncie w momencie otwarcia ofert. Każde opóźnienie obciąża wykonawcę, nawet jeżeli zostało spowodowane przez system bankowy. A co zrobić, aby […]

Weekend minął, więc wracam do tematu z poprzedniego wpisu. Pamiętasz z matematyki twierdzenie, że każdy kwadrat jest prostokątem, ale nie każdy prostokąt jest kwadratem? Podobnie sprawa wygląda z relacją “udziału w postępowaniu” wobec “ubiegania się o zamówienie”. Otóż: ubieganie się o zamówienie wymaga udziału w postępowaniu (zatem można tu postawić znak równości) ale nie każdy […]

Zadanie na niedzielę

        15 lutego 2014        Komentarze (0)

W art 22.ust 1 PZP wprowadzającym do ustawy konstrukcję warunków (nie piszę, jakich, bo to właśnie jest problem kluczowy) ustawodawca stwierdził, że są to warunki UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE. W pozostałych przepisach mowa jest natomiast o warunkach UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Czy ubieganie się o zamówienie jest tym samym, co udział w postępowaniu? Pomyślmy… Wrócimy do […]