Marzec 2014

KIO – treść odwołania; zarzuty.

        28 marca 2014        Komentarze (0)

Zarzut z art. 180 ust. 3 PZP, czym jest? Jak chce KIO – substrat okoliczność faktycznych i prawnych (KIO 63 i 66/12). Jak chce SJP „oskarżenie”, „wskazanie nagannego czynu lub wady” – to jednak przed KIO za mało, musimy napisać w odwołaniu (zwięźle, choć nikt jeszcze nikomu z tego powodu głowy nie urwał, a większość […]

Odwołujący powinni przekazać kopię odwołania zamawiającemu, celem zapoznania się z jego treścią i to w terminie do wniesienia odwołania. Co interesujące na tle innych regulacji, mamy w przepisie domniemanie prawne, polegające na tym, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu […]

Próg ostro w górę!

        14 marca 2014        Komentarze (0)

Dziś Sejm rozpatrzył poprawki Senatu kończąc tym samym parlamentarny etap prac legislacyjnych na nowelizacją PZP. Jeszcze tylko podpis Prezydenta, publikacja w Dzienniku Ustaw, standardowe vacatio legis (14 dni) i zmiany wejdą w życie. Nowela dotyczy trzech spraw. Po pierwsze, podnosi próg stosowania ustawy z dotychczasowych 14.000 EURO do 30.000 EURO. Po drugie, wprowadza znaczące ulgi […]

Wielu zapomniało, czy też nie wiedziało, racząc się gorzkim smakiem skutku, że nadanie odwołania na poczcie (to jest w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego), nie gwarantuje zachowania terminu na wniesienie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej chyba, że poczta sprosta wyzwaniu i listonosz doręczy odwołanie Prezesowi w prawem wyznaczonym terminie. W terminach wynikających z PZP należy […]

Uwaga na roboty budowlane

        06 marca 2014        Komentarze (0)

Często zamawiający zapominają, że pewne – ich zdaniem – „usługi”, kwalifikują się jako roboty budowlane. A to już całkiem inna para kaloszy, już na etapie przygotowania postępowania w szczególności opisu przedmiotu zamówienia i ustalania wartości zamówienia, a im dalej w las tym więcej kłód, w postaci kształtu umowy o roboty budowlane i wpływu dokonanych przez […]