Sierpień 2014

Nie dalej jak wczoraj pewien Wykonawca poprosił mnie o pomoc w wyjaśnianiu, że zaoferowana przez niego cena nie jest rażąca. Stan faktyczny: gmina, przetarg, cena nr 1 – 1.200.000, cena nr 2 – 1.800.000. Gmina wzywa do wyjaśnień, gdyż ma wątpliwości, czy przypadkiem cena nr 1 nie jest rażąco niska. Jedynym źródłem wątpliwości jest to, […]

Procenty

        11 sierpnia 2014        2 komentarze

Rada Ministrów przyjęła sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 r. Omówmy to, co wielu lubi najbardziej – procenty i to, co prawnicy lubią najbardziej – odwołania. Liczba odwołań stanęła od lat w miejscu i ukształtowała się na poziomie 3.000 rocznie. W 2013 r. wniesiono 3.044 odwołania (dane ze strony […]

art. 36c PZP

        06 sierpnia 2014        Komentarze (0)

Stało się, zapoznałem się z ostatnią nowelizacją i niech mnie ktoś przekona, że mamy do czynienia z przemyślaną i pozostającą w związku z praktyką legislacją, w części dotyczącej nowego art. 36c PZP. Mamy mieć przepis który głosi, że przygotowując i przeprowadzając postępowanie zamawiający może korzystać z przykładowych wzorów umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz […]