Grudzień 2014

W Wigilię na stronie UZP ukazało się zaproszenie do zgłaszania uwag do projektu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Idea tego wynalazku została wpisana do nowej dyrektywy klasycznej (art. 59) i opracowanie formularza przez Komisję Europejską było wyłącznie kwestią czasu. Nazwa jest trochę dziwaczna, podobnie jak skrót (JEDZ – choć nie występuje on w tekście dyrektywy). Lepiej […]

Cena 100% – 7 grzechów głównych

        23 grudnia 2014        Komentarze (0)

Tekst ten napisałem na zamówienia jednej z gazet, ale ostatecznie się nie ukazał. Mimo wszystko w obliczu wszechobecnej dyskusji na temat drugiego kryterium, jaka się obecnie przetacza w mediach i wśród fachowców, warto rozliczyć temat ceny 100%. Teologów przepraszam za nieścisłości – licentia poetica. Temat miał zostać rozgrzeszony za sprawą ostatniej nowelizacji, dzięki której kryteriami […]

Problem z wyborem oferty najkorzystniejszej

        22 grudnia 2014        2 komentarze

Kilka dni temu wysłałem do red. Kiełbasińskiego tekst poświęcony art 91 ust 4 i 5 PZP, czyli mechanizmom “ratowania” postępowania w sytuacji, gdy dwie oferty (lub więcej) pretendują do miana najkorzystniejszej, ponieważ uzyskały tę samą liczbę punktów. Tekst ten ukazał się na portalu wyborcza.biz – o tutaj. Jeżeli masz jakieś uwagi i zechcesz podzielić się […]

Ile kosztują środki ochrony prawnej

        16 grudnia 2014        Komentarze (0)

Rozwijam rozpoczęty we wcześniejszym wpisie wątek kosztów dochodzenia swych praw w ramach środków zawartych w PZP. Jakie wydatki i w jakiej wysokości poniesie wykonawca dochodzący swoich praw przed KIO i sądem? Postępowanie odwoławcze przed KIO. Postępowanie odwoławcze przed KIO posiada w tym przedmiocie regulację autonomiczną, zawartą w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca […]

Kryteria pozacenowe – pierwsze statystyki

        08 grudnia 2014        3 komentarze

Urząd Zamówień Publicznych opublikował wyniki analizy ogłoszeń pod kątem stosowania kryteriów oceny ofert. Zgodnie z oczekiwaniami (przynajmniej moimi) odsetek postępowań z ceną 100% spadł drastycznie: z 93% do 33%. Podobnie drastycznie wzrósł odsetek postępowań z co najmniej dwoma kryteriami: z 7% do 67 %. Nie mam czasu na zgłębianie metodologii tych badań. Z pobieżnej lektury […]