Styczeń 2015

Zamówienia publiczne w praktyce

        28 stycznia 2015        Komentarze (0)

Polecam nowy numer Zamawiającego. Oczywiście miło jak przeczytasz mój artykuł o nabywaniu rzeczy używanych, był już zwiastun tej problematyki na blogu, ale bardzo interesujący tekst napisał Piotra Suliga o taryfikatorze (korekt finansowych). Autor ma doświadczenie zdobyte po stronie zamawiającego, ja po stronie wykonawców, wnioski jednak mamy te same. Chciałbym mieć po drugiej stronie równie wyrozumiałego […]

Konkurs na tytuł nowej ustawy

        22 stycznia 2015        3 komentarze

Termin implementacji nowej dyrektywy to 2016 r., co oznacza, że w 2015 r. rumieńców powinien nabrać projekt nowej ustawy o zamówieniach publicznych. Znając życie ustawa będzie uchwalana za pięć dwunasta, albo nawet piętnaście po… Umilmy sobie ten czas zabawą. Ogłaszam konkurs, a w zasadzie dwa konkursy. Mówiąc językiem PZP, będzie to konkurs prowadzony w częściach […]

W stronie UZP pojawiła się informacja o wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach. Wyrok nie jest szczególnie odkrywczy, choć zaskakujący. Po pierwsze, ponownie rozśmieszyła mnie maniera anonimizacji danych stron postępowania. Pod informacją znajdziesz wyroki KIO, skargę Prezesa i wyrok SO, w których zakreślono dane zamawiającego i odwołującego. Jednak w katalogu wyroków Izby cały czas figuruje pełna […]

W jednym z niedawnych wpisów chwaliłem się tekstem opublikowanym na portalu wyborcza.biz. Na forum UZP pojawiła się prośba o pomoc. Wykonawca omyłkowo wpisał w ofercie cenę jednostkową (podaną w formularzu załączonym do oferty), zamiast całkowitej (stanowiącej iloczyn ceny jednostkowej i liczby roboczogodzin). Mamy tu do czynienia z oczywistą omyłką rachunkową, którą zamawiający jest ZOBOWIĄZANY poprawić. […]

Nie powinienem mieć wątpliwości, skoro Sąd Najwyższy przyjął do rozpoznania ostatnią skargę kasacyjną na wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, ale je mam. Nie chodzi tu o materię sporu, gdyż w tej kwestii kibicuję UZP, ale o kwestie ustrojowe i legitymacyjne. W czym problem? Skargę kasacyjną od wyroku Sądu może wnieść Prezes Urzędu. Prezes Urzędu jest centralnym […]