Lipiec 2015

Dla wykonawców, dla których polski rynek to już za mało, PARP stworzyła stronę internetową Punktu Informacyjnego Międzynarodowe Zamówienia Publiczne. Nie można pozostać obojętnym, “Rynek szacowany na 50 mld USD w zasięgu Twojej firmy“.

Sprawozdanie Prezesa UZP

        08 lipca 2015        Komentarze (0)

UZP opublikował sprawozdanie Prezesa o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2014 roku. Sprawozdawczością objęto także publikacje internetowe. Kto wygrywa w statystykach? Według wyliczeń Prezesa najwięcej artykułów o systemie zamówień publicznych zamieszczono na portalach: gazeta.pl – 434, rp.pl – 253, onet.pl – 247, gazetaprawna.pl – 216, wnp.pl – 207, money.pl – 193, wp.pl – 188, pap.pl […]