Listopad 2015

Postępowania rzekomo bagatelne

        12 listopada 2015        Komentarze (0)

Pamiętasz, jak krytykowałem podniesienie progu do 30.000 EURO? Wciąż uważam, że był to ruch pod prąd potrzeb systemu zamówień publicznych w naszym kraju. O ile bowiem postępowania “ustawowe” wyglądają mniej-więcej tak samo, o tyle w postępowaniach “podprogowych” panuje wolna amerykanka – każdy zamawiający kopiuje wprawdzie rozwiązania znane z PZP, ale już rozumie je po swojemu. Mój […]

Nietypowy (?) konkurs

        10 listopada 2015        Komentarze (0)

Z racji moich pozazawodowych zainteresowań czytuję sobie książki i pisma poświęcone przestrzeni publicznej. W najnowszym numerze Architektury trafiłem na ciekawy materiał poświęcony Europejskiemu Centrum Edukacji Geologicznej. Nie zawracałbym Ci głowy pisaniem o swoim hobby, gdyby nie to, że otwierający tekst nosi tytuł “Nietypowy konkurs” i w istocie opisuje postępowanie prowadzące do udzielenia zamówienia publicznego. Autor tego tekstu […]