Kwiecień 2016

Omawiając idące dużymi krokami „nowe”, dorzucę swoje 3 grosze w temacie „zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego”. Wedle obecnego projektu (druk 366), zmieniony przepis art. 144 PZP zakazuje zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: […]

Zamówienie w częściach

        01 kwietnia 2016        8 komentarzy

Czytając projekt noweli trafiłem na propozycję zmian w art. 96 ust. 1 PZP. Nie jest to przepis szczególnie często czytany przez zamawiających, o wykonawcach nie wspominając. Wymienia on elementy protokołu postępowania, który przecież w praktyce wypełniany jest za pomocą formularza wprowadzonego specjalnym rozporządzeniem. Projektodawca zamierza rozbudować ten przepis, ale ze względu na fakt, że protokół nadal […]