Wrzesień 2016

Obowiązki informacyjne po nowemu

        27 września 2016        Komentarze (0)

Dziś myślę intensywnie o art 92 ust 1 PZP. Według mnie przywrócił on stare (oj, bardzo stare) zasady bieżącego informowania o czynnościach podejmowanych w toku postępowaniu. W 2006 r. wprowadzono zasadę koncentracji środków ochrony prawnej i zobowiązano zamawiających do jednoczesnego informowania wykonawców o wyniku postępowania, odrzuceniach i wykluczeniach niezwłocznie po wyborze oferty. Mocą nowelizacji A.D. 2016 […]

Lipiec, sierpień oraz spory kawałek września spędziłem z dala od naszej ustawy. Kiedy więc kilka dni temu zadzwoniła do mnie absolwentka studiów podyplomowych z pytaniem, czym w zasadzie różni się procedura standardowa od odwróconej, musiałem się poddać. Wolę się przyznać do niewiedzy, niż wciskać komuś ciemnotę. A ponieważ pracuję nad aktualizacją SIWZ (o czym pisałem […]

Koniec z przekazywaniem SIWZ

        19 września 2016        Komentarze (0)

Pewien zamawiający poprosił mnie o “znowelizowanie” jego starej dobrej SIWZ. Ze względu na przeliczne obowiązki (w tym organizację kolejnej edycji swojej ukochanej podyplomówki), miałem się za to nie brać, ale pomyślałem sobie, że będzie to znakomita okazja do przyjrzenia się z bliska nowym przepisom. Czytając ustawę jedynie “teoretycznie” nie wszystko przecież dostrzeżemy. Przynajmniej ja nie […]

Z dniem dzisiejszym na skutek wejścia w życie (części) przepisów ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1265) dla postępowań przeprowadzonych przed dniem 1 września 2016 r. otwiera się ścieżka negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. […]