Październik 2017

Ten wpis zaczyna się bardzo dawno, kiedy to pisałem o worku jakim jest art. 7 ust. 1 PZP: „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości”. Obecnie art. 7 ust. 1 PZP przydaje się w poszukiwaniu źródła przepisu […]