Grudzień 2017

Podmiotowe kryteria oceny ofert

        18 grudnia 2017        Komentarze (0)

Końcówka lata zeszła mi na rozkminianiu problematyki kryteriów oceny ofert odnoszących się do właściwości wykonawcy. Z jednej strony cały czas obowiązuje zakaz z art 91.3 PZP, z drugiej natomiast do katalogu przykładowych kryteriów wprowadzono “organizację, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”. Kluczowe – moim zdaniem – jest zrozumienie zasadniczej różnicy pomiędzy wymogami […]

Nowa wice

        08 grudnia 2017        Komentarze (0)

UZP donosi, że powołano nowego wiceprezesa Urzędu. W wyniku przeprowadzonego konkursu została nim (nią) Pani Barbara Loba. Wujek google donosi, że jest prawnikiem (prokuratorem), zasiadała w Zespole Arbitrów. Niewiele zabrało (niespełna 7 punktów), aby w tym roku została członkiem KIO. Pracowała w Urzędzie Morskim w Gdyni, a w każdym razie występowała w postępowaniu po stronie […]