Listopad 2018

Zarobki u zamawiających

        12 listopada 2018        10 komentarzy

Na pewnym forum internetowym poruszono tyleż ważny, co wstydliwy wątek zarobków w zamówieniach publicznych – po stronie zamawiających. Ktoś zapytał, ile w Polsce zarabia się w tej branży. Padały różne kwoty, ale dominował ton rozżalenia, wręcz zażenowania. Czas wprowadzić ten piekielnie ważny wątek do publicznej debaty o zamówieniach publicznych. Od zamawiających oczekuje się zaangażowania, uwzględniania […]

Nabór na Prezesa UZP

        09 listopada 2018        Komentarze (0)

We wrześniu Pani Minister Emilewicz odwołała Panią Stręciwilk z funkcji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Znowu więc mamy bezkrólewie, aczkolwiek odnoszę wrażenie, że Urząd pod rządami obecnego p.o. – Pana Huberta Nowaka jest znacznie aktywniejszy, niż za czasów poprzedniej p.o. Podobnie, jak w przypadku poprzedniej dymisji, nikt nie raczył poinformować opinii publicznej o przyczynach odwołania. Prawo […]

Elektroniczna forma wadium

        02 listopada 2018        Komentarze (0)

Otrzymuję wiele pytań od wykonawców i zamawiających, jaką formę powinno mieć niepieniężne wadium w postępowaniach unijnych. Kwestia ta jest związana ze słynną już opinią UZP, powtórzoną niedawno w najnowszym Informatorze Urzędu Zamówień Publicznych. Pisałem o niej tu. Opinię tę można odczytać w ten sposób, że gwarancja ma mieć formę pisemną, ale należy ją wnieść w […]