Maj 2019

Wiceprezeska UZP odwołana

        20 maja 2019        Komentarze (0)

Dziś Urząd doniósł o odwołaniu Wiceprezes UZP – Pani Barbary Loby. O jej powołaniu pisałem w grudniu 2017 r. – wskazałem wtedy, że w ścisłym kierownictwie Urzędu wprowadzono europejskie wzorce antydyskryminacyjne: dwie panie (w tym Pani Prezes) i dwóch panów (wiceprezes i dyrektor generalny). Po odwołaniu Prezes Stręciwilk i Wiceprezes Loby Urzędem rządzą już tylko […]

Doświadczenie konsorcjanta

        08 maja 2019        Komentarze (0)

Poprzedni wpis poświęciłem opinii Urzędu opublikowanej w Informatorze UZP. Ten wpis również jest inspirowany lekturą tego periodyku, w trakcie której przypomniałem sobie jedno ze swoich zleceń. Polegało ono na wsparciu zamawiającego prowadzącego postępowanie na roboty budowlane. Gmina wydawała środki unijne, co wiązało się z wnikliwą kontrolą przetargów, więc poprosili mnie i mojego współpracownika o pomoc. […]

W najnowszym numerze Informatora UZP zamieszczono opinię prawną dotyczącą “sposobu obliczania terminu do składania ofert”. Dla wielu praktyków to banał. Ale nie dla wszystkich. Stanowisko Urzędu można ją streścić następująco: zamawiający jest zobowiązany wskazać konkretną datę (z godziną), a nie tylko liczbę dni; obliczając termin nie uwzględnia się dnia publikacji ogłoszenia/przekazania ogłoszenia do TED; termin […]

Termin związania ofertą po nowemu

        06 maja 2019        Komentarze (0)

W jednym z niedawnych wpisów zapowiadałem, że będę ujawniał na blogu swoje przemyślenia dotyczące nowego projektu PZP. Oto jedno z nich. W art 252 projektodawca proponuje bardziej jednoznaczne uregulowanie problematyki terminu związania ofertą (TZO), a zwłaszcza możliwości wyboru oferty, której termin związania upłynął. Jest ona przedmiotem rozbieżności, które miały zostać rozwiązane wyrokiem TSUE w sprawie Saferoad Grawil i […]