Październik 2019

wyrok TSUE w sprawie C 285/18, UAB Irgita

Robert Jaroszewski17 października 20192 komentarze

Wyrok dla kapłanów in-house w Polsce (C‑285/18).   Okoliczność, że zamówienie typu in- house w rozumieniu art. 12 ust. 1 dyrektywy 2014/24 nie jest objęte zakresem stosowania tej dyrektywy, nie może zwalniać państw członkowskich, ani też instytucji zamawiających, od poszanowania zasad równego traktowania, niedyskryminacji, proporcjonalności i przejrzystości; zatem udzielenie zamówienia typu in- house, które spełnia warunki określone w art. 12 ust. 1 […]

“Dziś i jutro” już pojutrze

Maciej Lubiszewski04 października 2019Komentarze (0)

Mamy na UWM bardzo fajną rozgłośnię radiową. Nazywa się UWM FM. I dziś zajrzał do mnie Pan Redaktor, aby podpytać, co to za konferencja kroi się w poniedziałek (7 października). Relacja z tego miłego spotkania jest tu. –Maciej Lubiszewski–  

Ankieta

Maciej Lubiszewski01 października 2019Komentarze (0)

Organizacja konferencji weszla już w końcową fazę. Zgłasza się do mnie wielu uczestników z przeróżnymi sprawami, najczęściej związanymi z wystawianiem faktur. Ale zdarzają się również sytuacje mniej typowe. Doktorantka Profesora Szustakiewicza napisała, że prowadzi badania nad wpływem orzecznictwa na stosowanie PZP. W tym celu postanowiła przeprowadzić badanie ankietowe wśród wykonawców i zamawiających. I poprosiła mnie […]