26 ust. 2b PZP a zasady reprezentacji podmiotu trzeciego.

Robert Jaroszewski09 listopada 2012Komentarze (0)

Artykuł 26 ust. 2b PZP to bez wątpienia jeden z bardziej problematycznych przepisów. W jednym z ostatnich wyroków dotyczących jego stosowania KIO (609/12), zwróciła uwagę na jeszcze jeden aspekt.

Otóż zamawiający, któremu wykonawca udowadnia, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, musi zwrócić uwagę także na należytą reprezentację podmiotu trzeciego w stosunkach łączących podmiot trzeci z wykonawcą.

Wydaje się, że otwartość przepisu na różne formy oddania się (w szczególności jak chce przepis „pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia”), pozwala na wyrozumiałe i mniej rygorystyczne postrzeganie formuły współpracy wykonawcy z podmiotem trzecim.

Nic bardziej mylnego.

Nie wystarczą dokumenty z poziomu bieżącej współpracy, których treść pozwoli przekonać zamawiającego co do istnienia zasobów i dysponowania nimi.

Oświadczenia podmiotu trzeciego mają pochodzić od osób uprawnionych do jego reprezentacji, a więc winny być opatrzone podpisem Pana prezesa, pełnomocnika, przedsiębiorcy, wspólnika i innych przedstawicieli podmiotu z prawem do jego reprezentacji.

Jest to ważny sygnał dla wykonawców, gdyż lekceważąc ten problem, ryzykują nieudowodnienie zamawiającemu dysponowania niezbędnymi zasobami a w konsekwencji wykluczenie z postępowania.

Z perspektywy zamawiającego istotne jest to, że zasady reprezentacji podmiotu trzeciego jest sam sobie w stanie sprawdzić, o czym już pisałem.

Dla zapobiegliwych kłania się możliwość żądania od wykonawcy aktualnego odpisu z właściwego rejestru podmiotu trzeciego (gdzie sprawdzą zasady reprezentacji), ale tylko tego który będzie brał udział w realizacji części zamówienia.

Tych, którzy nie będą brali udziału – choć trudno to sobie naprawdę wyobrazić w praktyce – pozostaje możliwość sprawdzenia samodzielnie z użyciem przeglądarki na stronie www.ms.gov.pl.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: