Bez kategorii

Zamówienia Publiczne Doradca

Maciej Lubiszewski14 września 2020Komentarze (0)

Jeżeli siedzisz w branży ZP, to z pewnością znasz miesięcznik Zamówienia Publiczne Doradca. Jego Redaktorem Naczelnym jest Pan Tomasz Czajkowski – pierwszy i wieloletni Prezes UZP. Od pewnego czasu miesięcznikowi towarzyszy Dodatek redagowany przez Panią Małgorzatę Stręciwilk – również byłą Prezes Urzędu, która od wielu lat jest wykładowcą na kierowanych przeze mnie Studiach podyplomowych PZP. […]

Dziś ujrzałem projekt nowego rozporządzenia w sprawie dokumentów podmiotowych. Projektodawca ma pomysł, aby zrezygnować z tych oświadczeń, które w istocie powielają oświadczenie wstępne. I słuszny to pomysł, bo po cóż byty mnożyć? Tyle, że w § 2 pojawia się pkt 7, w którym wymieniono oświadczenia (a więc jednak!) dotyczące okoliczności, na które nie ma dokumentów. […]

Informator UZP

Robert Jaroszewski29 lipca 2020Komentarze (0)

Bardzo się cieszę z ostatniego Informatora UZP (nr 2/2020), bo zawiera dwa ważne opracowania. Pierwsze to ankieta wraz z opracowaniem wyników, dotycząca “branży” w praktyce i nauce. Sporo mówi o zasobach ludzkich na rynku zamówień publicznych. Drugie to opinia w przedmiocie dopuszczalności zmian umowy o zamówienie publiczne po upływie umownego terminu wykonania zamówienia. Przy czym […]

Jak kupować komputery?

Maciej Lubiszewski17 czerwca 2020Komentarze (0)

Urząd Zamówień Publicznych udostępnił na swoich stronach I tom “Rekomendacji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących zamówień publicznych na systemy informatyczne”. Można je sobie pobrać stąd. Jeszcze ich nie czytałem. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić w najbliższy piątek, bezpośrednio po egazminach dyplomowych (zaczyna się czas obron). Być może znajdę czas na jakąś krótką […]

Idę na zderzenie z czołgiem. Zamierzam podyskutować z kwestią „jednolicie interpretowaną zarówno w orzecznictwie jak i w doktrynie”. Chodzi o wynik samokontroli zamawiającego, to jest możliwość unieważnienia czynności przez zamawiającego, co może dotyczyć szeregu różnych działań podejmowanych przez zamawiającego w postępowaniu, w tym wykluczenia z postępowania, odrzucenia oferty, unieważnienia postępowania, a co gorsze wyboru najkorzystniejszej […]