KIO

Ile kosztują środki ochrony prawnej

        16 grudnia 2014        Komentarze (0)

Rozwijam rozpoczęty we wcześniejszym wpisie wątek kosztów dochodzenia swych praw w ramach środków zawartych w PZP. Jakie wydatki i w jakiej wysokości poniesie wykonawca dochodzący swoich praw przed KIO i sądem? Postępowanie odwoławcze przed KIO. Postępowanie odwoławcze przed KIO posiada w tym przedmiocie regulację autonomiczną, zawartą w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca […]

Procenty

        11 sierpnia 2014        2 komentarze

Rada Ministrów przyjęła sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 r. Omówmy to, co wielu lubi najbardziej – procenty i to, co prawnicy lubią najbardziej – odwołania. Liczba odwołań stanęła od lat w miejscu i ukształtowała się na poziomie 3.000 rocznie. W 2013 r. wniesiono 3.044 odwołania (dane ze strony […]

KIO – treść odwołania; zarzuty.

        28 marca 2014        Komentarze (0)

Zarzut z art. 180 ust. 3 PZP, czym jest? Jak chce KIO – substrat okoliczność faktycznych i prawnych (KIO 63 i 66/12). Jak chce SJP „oskarżenie”, „wskazanie nagannego czynu lub wady” – to jednak przed KIO za mało, musimy napisać w odwołaniu (zwięźle, choć nikt jeszcze nikomu z tego powodu głowy nie urwał, a większość […]

Odwołujący powinni przekazać kopię odwołania zamawiającemu, celem zapoznania się z jego treścią i to w terminie do wniesienia odwołania. Co interesujące na tle innych regulacji, mamy w przepisie domniemanie prawne, polegające na tym, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu […]

Słowo się rzekło… biorę się za wyrok dotyczący przydomowych oczyszczalni ścieków. Od razu napiszę, że wyrok dla nas niekorzystny (odwołanie oddalone), choć uzasadnienie wprost przeciwnie. Nielogiczne? Cierpliwości… Uprzedzę jeszcze, że sprawa jest złożona, więc wpis nie będzie krótki. Przygotuj sobie duży kubek gorącej herbaty z malinami, usiądź wygodnie i … miłej lektury 🙂 Od pewnego […]