KIO

Cytat

Robert Jaroszewski11 kwietnia 2013Komentarze (0)

Z uzasadnienia wyroku KIO: „W ocenie Izby żaden z tych zarzutów nie okazał się zasadny, a część z nich jest wręcz oczywiście niezasadna, tzn. zostały one podniesione tak, jakby Odwołujący usilnie starał się nie przeczytać ze zrozumieniem treści s.i.w.z.„