Data informacji o nienależeniu do grupy kapitałowej.

Robert Jaroszewski04 czerwca 20133 komentarze

Dziś o oświadczeniu z art. 26 ust. 2d PZP a więc informacji wykonawcy, że nie należy do grupy kapitałowej.

Nie złożył bowiem w jednym postępowaniu wykonawca takiej informacji, ani też listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zamawiający wezwał go do złożenia listy albo informacji i w odpowiedzi otrzymał informację, opatrzoną datą następującą po upływie terminu składania ofert w postępowaniu. Z treści oświadczenia wynikało, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Ale nie należy w dacie po upływie terminu składania ofert. Czy należał/nie należał wcześniej – nie później niż w dniu upływu terminu składania ofert – nie wiadomo.

Wykluczył więc zamawiający wykonawcę z postępowania.

Inaczej sprawa mogła wyglądać, gdyby z treści informacji wynikało, że wykonawca nie należał do grupy kapitałowej w terminie składania ofert. Wtedy, pomimo, że sam dokument został opatrzony datą późniejszą, należałoby go uznać, gdyż z jego treści wynikał istotny dla wykonawcy stan rzeczy.

Można się zastanawiać, czy w tym wypadku nie można było zastosować art. 26 ust. 4 PZP i żądać od wykonawcy wyjaśnień. Tu jednak istnieje ryzyko pojawienia się zwolenników poglądu, że art. 26 ust. 4 PZP służy wyłącznie wyjaśnieniu treści oświadczeń i dokumentów, nie zaś tworzeniu treści w nich uprzednio niezawartych.

{ 3 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Ania 10 czerwca, 2013 o 11:51

ja spotkałam sie z ciekawszą sytuacją. Wykonawca do oferty przedkłada informację, że nie należy do żadnej grupy kapitałowej. Jego oferta jest wybrana jako najkorzystniejsza, po czym sam dobrowolnie przedkłada sprostowanie (po wyborze !) że pomylił się i przedłożył zamawiającemu wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo.

Odpowiedz

Robert Jaroszewski 11 czerwca, 2013 o 07:51

Po wyborze to ja bym rozważał unieważnienie zakładając, że ta pomyłka to nic innego jak nieprawdziwe informacje, mogące mieć wpływ na wynik postępowania, co prowadziłoby do wykluczenia, ale jak rozumiem otwieram puszkę pandory. Swoją drogą, to z dr Lubiszewskim „operowaliśmy” po wpisie na blogu dalej ten przypadek i nasze ustalenia są całkiem ciekawe, np. to, że nie ma podstaw do wykluczenia wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o tym, że nie należą do grupy kapitałowej (24b ust. 3 PZP) chyba, że coś wykombinujemy z 24 ust. 2 pkt 5 PZP.

Odpowiedz

Ania 11 czerwca, 2013 o 08:28

hmmm, ja właśnie tak bym postąpiła, wykluczyła z art. 24 ust 2 pkt 3, w zanwiązaniu do art. 7 ust. 3, zwłaszcza (wczoraj o tym nie napisałam) że wykonawca został poproszony o uzupełnienie przedmiotowego dokumentu na posdt. art. 26 ust. 3, i złożył oścwadczenie że nie należy do żadnej grupy kapitałowej, a potem po wyborze najkorzystniejszej oferty … sumienie ruszyło i przynieśli do zamawiającego listę podmiotów powiązanych – już ustnie tłumacząc się że nastąpiła pomyłka

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: