Data uzupełnianego dokumentu

Maciej Lubiszewski12 stycznia 2017Komentarze (1)

Jedna z Czytelniczek bloga napisała, że przymierza się do uzupełnienia informacji z KRK i zapytała mnie o datę uzupełnianego dokumentu.

No właśnie. Jak to jest?

Art. 26 ust 3 PZP w wersji sprzed ostatniej nowelizacji był stosunkowo jasny w tym zakresie: uzupełniane dokumenty miały potwierdzać to, co potwierdzały najpóźniej na dzień, w którym upłynął termin składania ofert.

W obecnie obowiązującym art. 26 ust 3, podobnie jak w art. 26 ust 3a dotyczących pełnomocnictw, nie ma już normy odnoszącej się do daty dokumentu.

Uwaga na marginesie: określenie „data dokumentu” to skrót myślowy. Ustawodawcy chodzi o moment, w którym dokument jest „aktualny”. W praktyce jednak kluczowe znaczenie odgrywa właśnie data dokumentu i tak będę o tym pisał.

Ad rem

Ustawa nie zawiera już szczególnego przepisu regulującego kwestię daty uzupełnianego dokumentu.

I co teraz?

Musimy, drogi Czytelniku, zadać sobie następujące pytanie

Jakiego rodzaju dokument podlega uzupełnieniu?

Mamy cztery możliwości:

 1. JEDZ/oświadczenie wstępne (tj. krajowa wersja JEDZa)
 2. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
 3. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
 4. Dokumenty przedmiotowe

Sprawdźmy, jakie daty mają widnieć na tych dokumentach.

Ad. 1.

Zgodnie z art. 25a ust 1 oświadczenie wstępne ma być „aktualne na dzień składania ofert”. To samo dotyczy JEDZa z art. 25a ust 2.

Ad. 2-4

Te dokumenty objęte są art. 26 ust 1, który wymaga, by były one „aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów”.

Nie znalazłem żadnego przepisu, z którego wynikałoby, że dokumenty uzupełniane w trybie art. 26 ust 3 miałyby być aktualne na jakiś inny dzień. A zatem:

 • JEDZe/oświadczenia wstępne uzupełniane na wezwanie zamawiającego mają być aktualne na dzień składania ofert

Tu pojawia się wątpliwość, której nie chcę teraz roztrząsać: czy chodzi o datę złożenia oferty „uzupełnianej”, czy też może o dzień, w którym upływa termin składania ofert. Osobiście opowiadam się za pierwszym wariantem.

 • dokumenty podmiotowe i przedmiotowe uzupełniane na wezwanie zamawiającego mają być aktualne na dzień ich złożenia

Tu również pojawia się wątpliwość, nad którą jednak wypada się pochylić.

Skupmy się na datach uzupełnianych dokumentów podmiotowych i przedmiotowych. Jakie mamy tu możliwości?

Ponieważ mamy tu do czynienia z dwoma wezwaniami (wezwanie do złożenia dokumentów z art. 26.1 oraz wezwanie do uzupełnienia z art. 26.3), ja widzę dwie możliwości:

 1. uzupełniany dokument powinien być aktualny najpóźniej na dzień uzupełnienia
  • zatem najpóźniejsza data to termin wskazany w wezwaniu do uzupełnienia, o którym mowa w art. 26 ust 3;
  • jest to rozwiązanie korzystniejsze dla wykonawcy – dostaje on wezwanie do uzupełnienia, idzie do urzędu, dostaje kwitek z dzisiejszą datą, składa kwitek w terminie i sprawa jest zakończona
 2. uzupełniany dokument powinien być aktualny najpóźniej na „pierwotny” dzień złożenia
  • zatem najpóźniejsza data to termin wyznaczony w wezwaniu, o którym mowa w art. 26 ust 1 i 2 PZP;
  • jest to rozwiązanie mniej korzystne dla wykonawcy, ponieważ musi on złożyć dokument z datą wsteczną, tj. aktualny na pierwotny dzień złożenia

Sądzę, że każdą z tych możliwości można uzasadnić. Ja natomiast opowiadam się za tą pierwszą.

Uważam, że ustawodawca, świadomie lub niechcący, zerwał z problematyczną konstrukcją sztywnego terminu aktualności dokumentów. Konstrukcja była problematyczna m.in. z tego względu, że zamawiający nie mógł interesować się faktyczną sytuacją wykonawcy po otwarciu ofert. Pisałem już o tym (choćby tu) w kontekście przetargu na dostawę paliw: wykonawca na dzień składania ofert miał 3 stacje benzynowe lecz następnego dnia jedna z nich spłonęła – zamawiający nie mógł wziąć tego faktu pod uwagę.

A teraz może, o czym świadczy treść art. 26 ust. 2f. Zwróć uwagę: zamawiający może wezwać do złożenia aktualnych dokumentów, jeżeli zachodzą podejrzenia, że te dotychczasowe „nie są już aktualne”.

Zamawiającego ma więc interesować sytuacją „hic et nunc” (tu i teraz). Uznanie, że uzupełniany dokument miałby odnosić się do przeszłości wprowadzałoby niepotrzebny zamęt (wezwanie z art. 26.2f – data aktualna, wezwanie z art. 26.3 – data wsteczna) i utrudniałoby żywot wykonawcy.

Wiele będzie zależało od KIO.

Wydaje mi się, że stanowisko w tej kwestii mógłby zająć Urząd.

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Ewa 23 marca, 2017 o 15:47

Bardzo przydatny artykuł, ale proszę o informację, jak to się ma do zapisów Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów … dot. § 7 ust. 2 gdzie pozostawiono stare zapisy w których żąda się dokumentów wystawionych np. nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W momencie składania dokumentów na wezwanie Zamawiającego ( które może być np. 2 tygodnie po terminie składania ofert) dokumenty które spełnią warunek Rozporządzenia mogą być nieaktualne w stosunku do zapisu art. 26 ust 1.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: