Informacja o odrzuceniu ofert w wariancie drugim

Maciej Lubiszewski19 kwietnia 2022Komentarze (0)

Tryb podstawowy w wariancie drugim (TP2) staje się coraz popularniejszy, co mnie cieszy, bo tryb ten przyczynia się do zwiększenia popularności negocjacji w zamówieniach publicznych.

Jeden z bardzo aktywnych uczestników moich szkoleń zadał następujące pytanie: czy w TP2 informację o odrzuceniu ofert przesyłamy przed zaproszeniem do negocjacji?

Tak. Moim zdaniem art 287 ust. 3 Pzp stosuje się po zbadaniu i ocenie ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

Wykonawcy, którzy nie zostali zaproszeni do negocjacji (bo ich oferty zostały odrzucone, albo uzyskali za mało punktów, aby dostać się do negocjacji) muszą się o tym dowiedzieć, ponieważ ta czynność może być zaskarżona do KIO. Aby takie odwołanie było skuteczne, musi dawać szansę na przywrócenie odwołującego do negocjacji.

Na szkoleniu poświęconemu TP2 zasugerowałem nawet, aby negocjacje przeprowadzić po upływie 5 dni od przesłania zawiadomienia, o którym mowa w art 287.3 Pzp, właśnie po to, aby uniknąć sytuacji, że po negocjacjach okaże się, że KIO każe nam zaprosić do nich odwołującego.

To mogłoby położyć postępowanie.

Co ciekawe, po otrzymaniu i weryfikacji ofert dodatkowych, zamawiający przekazuje informację o wyniku postępowania – tym razem na podstawie art 253 Pzp. W niej również należy wskazać „wykonawców, których oferty zostały odrzucone”.

Pytanie: czy w tym drugim zawiadomieniu należy wskazać tych, którzy zostali odrzuceni przed zaproszeniem do negocjacji.

Myślę, że dałoby się obronić twierdzenie, że takiej informacji już nie trzeba podawać, jednak dla świętego spokoju można to zrobić – zwłaszcza, że zawiadomienie z art 253 Pzp wysyłane jest do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

Należy jednak pamiętać, że termin na wniesienie odwołania wobec czynności odrzucenia oferty przed negocjacjami jest liczony od tego pierwszego zawiadomienia (z art 287.3 Pzp), ponieważ to jest ten moment, w którym wykonawca dowiedział się o odrzuceniu jego oferty.

Maciej Lubiszewski

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: