O blogu

Witamy w serwisie, który według naszego założenia ma przybliżać zjawiska zachodzące na rynku zamówień publicznych i w obszarze biznesu, prowadzonego w oparciu o zlecenia pochodzące od jednostek sektora finansów publicznych.

Chcemy w tym miejscu opisywać zdarzenia, z jakimi spotykamy się w naszej praktyce. Bywa bowiem, że są sprawy, które w sposób pozytywny bądź negatywny wpływają na naszą rzeczywistość w dużo większym stopniu, niż mogłoby się to wydawać z ustaleń konkretnego przypadku.

Adresujemy te treści do wszystkich, którzy stykają się z problematyką publiczno-prywatną. Zachęcamy wykonawców do większego zainteresowania działalnością podmiotów publicznych, na etapie pozyskiwania pieniędzy publicznych, legalności działania i stosowanych procedur, ich kontroli, kontraktowania i wykonywania zamówień.

Należy zdać sobie sprawę, że system ochrony partnera prywatnego jest bogaty w środki, a niechęć do obrony własnych interesów powodowana jest czysto mylnym przeświadczeniem o silniejszej pozycji zamawiającego, czy też po prostu nieznajomością prawa.

Postaramy się prawo zamówień publicznych i dyscypliny mu pokrewne przybliżać na kanwie własnych doświadczeń.  Zapraszamy też do dyskusji i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami.