Procedura standardowa versus procedura odwrócona

Maciej Lubiszewski22 września 20163 komentarze

Lipiec, sierpień oraz spory kawałek września spędziłem z dala od naszej ustawy.

Kiedy więc kilka dni temu zadzwoniła do mnie absolwentka studiów podyplomowych z pytaniem, czym w zasadzie różni się procedura standardowa od odwróconej, musiałem się poddać. Wolę się przyznać do niewiedzy, niż wciskać komuś ciemnotę.

A ponieważ pracuję nad aktualizacją SIWZ (o czym pisałem tu), zacząłem drążyć ten temat i zastanawiać się, czy przypadkiem nie skorzystać z art. 24aa PZP (przepisu, który stanowi podstawę prawną procedury odwróconej), aby ulżyć zamawiającemu w prowadzeniu postępowania.

Na czym polega procedura odwrócona?

Aby to lepiej zilustrować napiszę tak: procedura odwrócona polega na tym (choć tak naprawdę to nie do końca tak jest), że zamawiający najpierw wybiera ofertę najkorzystniejszą (uwaga! tu przesadziłem!), a następnie dokonuje oceny podmiotowej zwycięzcy (tj. bada spełnianie warunków i brak podstaw do wykluczenia).

Widzisz odwrócony charakter tej procedury? Najpierw wybór, potem badanie.

W rzeczywistości obraz jest dużo mniej klarowny.

Zamawiający nie dokonuje bowiem wyboru oferty najkorzystniejszej. Zgodnie z art 24aa ust. 1 PZP dokonuje on „oceny ofert„. Dalej jest tak, jak napisałem wyżej, tj. zamawiający bada, czy „wykonawca, którego oferta została oceniona (ale nie wybrana!) jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu”

Ale przecież według nowych zasad zamawiający i tak dokonuje oceny podmiotowej jedynie „wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona”.

Cały ten odwrócony charakter stracił na wyrazistości, prawda?

No i zapewne stąd się wzięło pytanie od Absolwentki, od którego zacząłem ten wpis.

No właśnie,

to czym w zasadzie różni się
procedura standardowa od odwróconej?

  1. w procedurze odwróconej zamawiający ocenia jedynie samą ofertę (wymogi formalne, zgodność z opisem przedmiotu zamówienia) i ZUPEŁNIE pomija kwestie podmiotowe – nawet nie wzywa do uzupełnienia małego JEDZa (unijnego lub krajowego) lub zobowiązania podmiotu trzeciego;
    • w procedurze standardowej na tym etapie wprawdzie nie wzywa się do złożenia dokumentów, ale oświadczenie z art 25a (JEDZ unijny lub krajowy) musi być dołączone do oferty, a jak nie jest, to trzeba wezwać do uzupełnienia, nawet gdy wykonawca jest na szarym końcu rankingu
  2. w procedurze odwróconej w porównaniu ofert (tj. w przyznawaniu punktów każdej z ofert) biorą udział wszystkie ważne i zgodne z SIWZ oferty – nawet te bez JEDZa;
    • w procedurze standardowej porównuje się tylko oferty wykonawców WSTĘPNIE zweryfikowanych podmiotowo (tj. na podstawie JEDZów). Jeżeli już na tym etapie zachodzą przesłanki do wykluczenia – oferta wykluczonego nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu listy rankingowej
  3. w sytuacji, gdy po wyborze zwycięzca uchyla się od zawarcia umowy zamawiający ma prawo przystąpić do badania kolejnej oferty (art 24aa ust 2)
    • w procedurze standardowej po wyborze oferty najkorzystniejszej nie jest to możliwy powrót do etapu oceny i badania.

Być może są jeszcze jakieś różnice, ale na tę chwilę ich nie dostrzegam.

Jaki widzisz sprawa sprowadza się do niuansów (najistotniejszą różnicę wymieniłem w pkt 3), więc nazwanie tej procedury „odwróconą” (vide UZP) jest w aktualnych uwarunkowaniach prawnych chyba na wyrost.

{ 3 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Łukasz 23 września, 2016 o 10:06

Bardzo przydatny od strony praktycznej artykuł. Dodałbym jeszcze drobne doprecyzowanie, że w procedurze standardowej zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy jeśli wykonawca uchyla się od zawarcia umowy wówczas zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. Jednakże w postępowaniach powyżej progów unijnych wystąpi, a w postępowaniach poniżej progów unijnych może wystąpić sytuacja, kiedy będziemy wzywać wykonawcę, którego oferta została sklasyfikowana na drugim miejscu do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. Czyli de facto będziemy musieli zbadać powyższe oświadczenia lub dokumenty, gdy będzie to konieczne wezwać do ich uzupełnienia, a w przypadku braku uzupełnienia wykluczyć danego wykonawcę i przeprowadzić podobną ścieżkę postępowania w odniesieniu do kolejnego wykonawcy sklasyfikowanego na liście rankingowej.

Odpowiedz

Joanna 14 października, 2016 o 09:53

fajnie a co jeśli w procedurze odwróconej wykluczymy wykonawcę lub odrzucimy ofertę wykonawcy – po sprawdzeniu dokumentów potwierdzających składanych po ocenie ofert ???

Odpowiedz

Marcin 28 listopada, 2016 o 18:38

A co w przypadku gdy w procedurze odwróconej wykonawcy nie złożą oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej. Wzywamy w takiej sytuacji do uzupełnienia wszystkich wykonawców czy tylko tego którego oferta została najwyżej oceniona?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: