Urząd przypomina, jak liczyć termin składania ofert

        07 maja 2019        Komentarze (0)

W najnowszym numerze Informatora UZP zamieszczono opinię prawną dotyczącą “sposobu obliczania terminu do składania ofert”.

Dla wielu praktyków to banał. Ale nie dla wszystkich.

Stanowisko Urzędu można ją streścić następująco:

  • zamawiający jest zobowiązany wskazać konkretną datę (z godziną), a nie tylko liczbę dni;
  • obliczając termin nie uwzględnia się dnia publikacji ogłoszenia/przekazania ogłoszenia do TED;
  • termin składania ofert upływa w ostatnim dniu: siódmym, czternastym, trzydziestym piątym, itd.
  • terminy ustawowe mają charakter terminów minimalnych, a więc zamawiający może wyznaczyć terminy dłuższe.

Jak widać, Urząd nie podziela teorii, zgodnie z którą ustawodawcy chodzi o pełne dni pomiędzy dniem ogłoszenia a dniem otwarcia ofert. Jej stosowanie jest jednak w pełni zgodne z ustawą – po prostu w takim postępowaniu obowiązuje termin o jeden dzień dłuższy niż ustawowe minimum. Warto ten fakt uwzględnić wyznaczając połowę terminu, o której mowa w art. 38 ust. 1 PZP.

Ponadto zamawiający wyznaczając termin składania ofert musi zapewnić czas niezbędny do przygotowania i złożenia ofert (vide art. 43 ust. 1 PZP). Jest to niezwykle ważne w okresach, w których występuje duża liczba dni wolnych od pracy (majówka, święta).

W szczególnych sytuacjach minimum ustawowe może nie uchronić zamawiającego przez zarzutem ze strony kontrolera. W przywołanej w opinii uchwale Krajowej Izby Odwoławczej (KIO/KD 15/09) zamawiający akurat się wybronił, ale nie zawsze tak musi być.

Maciej Lubiszewski

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: