Yeti w zamówieniach publicznych, czyli poręczenie SKOKu jako wadium i zabezpieczenie

Maciej Lubiszewski19 grudnia 2013Komentarze (0)

Od razu zaznaczę, że nie chodzi tu o Skodę:) Poręczenia SKOKów weszły do PZP, ale w praktyce są raczej mało widoczne. Przyznam, że ja sobie nie przypominam czegoś takiego. Dla mnie jest więc to Yeti.

Jeden z klientów dowiedział się od ubezpieczyciela, że limit gwarancji się już wyczerpał, a otwarcie ofert w poniedziałek. Klient zadzwonił więc do spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z pytanie, czy udzielą mu wadium i potem zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Człowiek ze SKOK zdębiał i zaproponował kredyt – widać udzieliła się mu atmosfera przedświąteczna 🙂

Czy SKOKi mogą udzielać poręczeń, o których mowa w art 45.6.2 i  148 .1.2 PZP?

Najpierw odpowiem krótko – zależy komu.

Teraz rozwinięcie: SKOK nie może udzielić poręczenia członkowi kasy, ponieważ takiej czynności (parabankowej;)) nie przewiduje art 3 ustawy o SKOK. Nie ma natomiast przeszkód, by poręczenia udzielać innym podmiotom.

Będzie to zwykła umowa z Kodeksu cywilnego. PZP wymaga, by zobowiązanie poręczyciela było zawsze zobowiązaniem pieniężnym – innymi słowy SKOK będzie zobowiązany do zapłacenia określonej sumy: w grę nie wejdą więc inne zobowiązania. Przy poręczeniach bankowych to się rozumie samo przez się (vide art art 84 Prawa bankowego).

Dodam, że umowa pomiędzy SKOKiem a zamawiającym. Na szczęście dla wykonawców poręczenie wymaga podpisu poręczyciela. Wierzyciel może je przyjąć w sposób dorozumiany. Czyli, jeżeli nie wykluczy z postępowania, zawrze umowę, wystąpi z roszczeniem można przyjąć, że umowa poręczenia została zawarta.

Dostrzegam tu jednak pewne zagrożenie. Co jeżeli zamawiającemu nie spodoba się treść poręczenia i oświadczy on, że nie uważa umowy za zawartą? No cóż… do tanga trzeba dwojga, jak śpiewał artysta. Do zwarcia umowy poręczenia nie dojdzie. Pół biedy, jeżeli będzie to dotyczyło wadium (czasem zdarza się wykluczyć wykonawcę ze względu na treść wadium – zła kwota, zły termin, złe warunki wypłaty).

Gorzej, jeżeli zamawiający nie przyjmie poręczenia stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy, np. SKOK wprowadzi subsydiarną odpowiedzialność poręczyciela, a gmina będzie się upierała przy odpowiedzialności solidarnej. Co wtedy? Proste: gmina przeżyje bez SKOKu, SKOK – bez gminy, a wykonawca – bez zamówienia i bez… wadium (vide art 46.5.2 PZP).

Jeżeli kiedyś miałeś do czynienia z poręczeniem SKOKu – daj znać, chętnie zobaczę Yeti.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: