Zmiany w zakresie KRK

Maciej Lubiszewski08 sierpnia 201621 komentarzy

Pod ostatnim moim wpisem znalazł się komentarz Pani Iwony.

W zasadzie było to pytanie. Wczoraj wróciłem z wakacyjnego wypadu i dziś rano zabrałem się za odpowiedź. Uznałem jednak, że z odpowiedzi można zrobić osobny wpis, ponieważ te informacje mogą zainteresować nie tylko Panią Iwonę.

Komentarz brzmi tak:

W nowym Rozporządzeniu wrzucono do jednego worka wymagania odnośnie niekaralności wykonawcy. Obecnie Zamawiający zamiast dwóch informacji o niekaralności (dot. wykonawcy – firmy i nazwijmy to w skrócie „kluczowego personelu”, czyli zarządu, wspólników, itd.), może żądać:
„informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, …”.
Jak to ma wyglądać w praktyce?
Wykonawca nadal ma składać dwie informacje? Jedną za firmę w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 21, i drugą za „kluczowy personel” w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6?

A oto moja odpowiedź:

Częściowo mamy tu zmianę czysto redakcyjną.

Wcześniej przepisy rozporządzenia odrębnie regulowały zaświadczenia dotyczące osób fizycznych i podmiotów zbiorowych.

Obecnie – jak napisała Pani Iwona – wrzucono to do jednego worka.

Nadal jednak będziemy mieli do czynienia z dwoma grupami zaświadczeń:

1. o niekaralności osób fizycznych,

2. o niekaralności podmiotów zbiorowych.

Natomiast mamy też zmianę merytoryczną, która wynika z wprowadzenia fakultatywnych przesłanek wykluczenia (art 24 ust 5 PZP).

Ta przesłanka z natury może dotyczyć wyłącznie osób fizycznych (w końcu chodzi o karę aresztu).

Różnica sprowadza się więc do zakresu informacji uwzględnionych w zaświadczeniu o niekaralności osób fizycznych.

W postępowaniach, w których zamawiający zdecydował o wprowadzeniu fakultatywnych przesłanek wykluczenia z art 24 ust 5 pkt 5 i 6 PZP zaświadczenie o niekaralności będzie musiało odnosić się także do faktu ukarania karą aresztu za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku.

Na marginesie dodam, że w zakresie ukarania karą ograniczenia wolności lub grzywną zamawiający będzie musiał zadowolić się oświadczeniem wykonawcy.

{ 21 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Wojtek 17 sierpnia, 2016 o 12:49

chciałem zwrócić uwagę, że nowy wzór protokołu do wolnej ręki w punkcie 14 zawiera odniesienie do przepisów ustawy, których nie ma; o ile dobrze pamiętam dot. in house i były w projekcie zmiany ustawy, ale ostatecznie zniknęły

Odpowiedz

Maciej Lubiszewski 17 sierpnia, 2016 o 14:17

Panie Wojtku, te przepisy nie zniknęły, tylko wejdą w życie 1.1.2017 r.

Odpowiedz

Wojtek 17 sierpnia, 2016 o 14:26

faktycznie,
po prostu wydrukowałem ustawę z lexa wg aktualnego stanu,
dziękuję za sprosotwanie

Odpowiedz

Mariusz 6 października, 2016 o 10:51

W tekście przytacza Pan błędną podstawę prawną dotyczącą fakultatywnych przesłanek wykluczenia! Podaje Pan art 25 ust 5 pkt 5 i 6 PZP, podczas, gdy przesłanki te zawarte są w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6!
Artykuł 25 ustawy składa się tylko z dwóch ustępów.

Odpowiedz

Maciej Lubiszewski 6 października, 2016 o 11:16

Słusznie i naukowo! 🙂 Dziękuję za zwrócenie mi uwagi na omyłkę. Poprawiłem 25 na 24.

Odpowiedz

Łukasz 28 października, 2016 o 11:36

Skoro Informacja z KRK odnośnie osób fizycznych wskazuje, że nie figuruje, to nie figuruje za żadne przestępstwo. Tak więc zakres jaki jest wpisany nie ma znaczenia.

Odpowiedz

Maciej Lubiszewski 30 grudnia, 2016 o 17:38

Jeżeli podmiot ma „czystą” kartotekę, to punkcie 13 zapytania do KRK nie wpisuje nic – wtedy jest tak, jak Pan napisał.

Natomiast, jeżeli ktoś (coś) ma coś na koncie, podaje zakres, którego ma dotyczyć informacja o niekaralności. W takim przypadku treść punktu 13 zapytania do KRK będzie miała kluczowe znaczenie i nie powinna być węższa, niż przesłanki wykluczenia z art 24 PZP.

Odpowiedz

Jakub 2 marca, 2017 o 08:04

Ale jeżeli w punkcie 13 wskaże się zakres i otrzyma pieczęć „Nie figuruje w kartotece…” to zakres nie ma znaczenia. Zakres ma znaczenie w przypadku pieczęci „Nie figuruje w podanym zakresie…”

Odpowiedz

Zbigniew 12 grudnia, 2016 o 20:00

Komisja Przetargowa, na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) wzywa do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy, tj.:
– informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – dokument dotyczący drugiego prokurenta. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia w postępowaniu należy złożyć w terminie do dnia 13 grudnia 2016r. do godz. 12.00.W przypadku niedostarczenia ww. dokumentów zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 12, Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania.
Co w takim przypadku?

Odpowiedz

Maciej Lubiszewski 30 grudnia, 2016 o 17:48

Musi Pan precyzyjniej sformułować pytanie.

Odpowiedz

Ilona 15 grudnia, 2016 o 08:09

Witam. Chciałam dopytać odnośnie zapytania o niekaralność osób fizycznych. Pracuje w spółce akcyjnej i jestem odpowiedzialna za przygotowanie ofert przetargowych. O ile pamiętam przed zmianą przepisów Ustawy PZP w przetargach publicznych przedstawiałam zaświadczenia o niekaralności tylko członków organu zarządzającego (Zarządu). Czy teraz lista tych osób powiększy się? Tzn. czy muszę przedstawić niekaralność członków Zarządu, Rady Nadzorczej i wszystkich Prokurentów?
Jeśli tak to czy członkowie Rady występują do sądu z zapytaniem o niekaralność sami (jako osoby fizyczne – tak jak prokurenci), czy to firma składa taki wniosek (podobnie jak przy członkach Zarządu). Z góry dziękuję za udzielenie odpowiedzi.

Odpowiedz

Maciej Lubiszewski 30 grudnia, 2016 o 17:44

Zgadza się, informacja z KRK ma dotyczyć wszystkich wymienionych przez Panią osób.

Co do podmiotu występującego z zapytaniem, to nie chcę się mądrzyć. Uważam jednak, że z perspektywy PZP i zamawiającego nie ma znaczenia kto wystąpił z zapytaniem – liczy się treść informacji.

Odpowiedz

Izabela 30 grudnia, 2016 o 12:15

Dzien dobry.

Jesli na przetarg dostarczyłam krk o podmiocie zbiorowym z art 24 ust 1 pkt 9 ustawy o PZP to moge zostac wykluczona?
Z poważaniem
Iza Kaliszewska

Odpowiedz

Maciej Lubiszewski 30 grudnia, 2016 o 17:24

Zakładam, ze informacja z KRK została wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy po upływie terminu składania ofert.

Na pierwszy rzut oka, różnice pomiędzy starym 24.1.9 a nowym 24.1.21 są redakcyjne, co by oznaczało, że informacja z KRK wydana jeszcze na warunkach 24.1.9 zachowuje aktualność.

Mam jednak pewną wątpliwość i od razu zastrzegam, że nie mam zamiaru jej rozwiać w tym miejscu.

Nowela czerwcowa wprowadziła dość istotną zmianę do ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Od 28 lipca 2016 r. sąd może zastosować środek zapobiegawczy w postaci zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Mamy dwie opcje:
a. przyjmujemy, że art. 24.1.21 dotyczy wyłącznie sytuacji ORZECZENIA ZAKAZU (co nie jest tożsame z zastosowaniem środka zapobiegawczego) lub że informacja z KRK nie odnosi się do zastosowania środka zapobiegawczego. W takim przypadku informacja z KRK – powiedzmy – z 20 lipca 2016 zachowuje pełną aktualność. Po prostu potwierdza brak tej samej podstawy do wykluczenia, ponieważ odnosi się wyłącznie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

b. przyjmujemy, że 24.1.21 obejmuje również środki zapobiegawcze lub że informacje z KRK odnoszą się również do środków zapobiegawczych. Przy takim założeniu informacja z KRK z 20 lipca 2016 r. jest w dzisiejszym stanie prawnym niepełna, ponieważ nie odnosi się do środków zapobiegawczych. Jeżeli takie stanowisko zajmie zamawiający, będzie musiał wezwać do uzupełnienia, a w razie braku uzupełnienia – zapewne wykluczy podmiot zbiorowy.

Nie chcę zająć jednoznacznego stanowiska, ponieważ to wymagałoby dokładnej analizy.

Odpowiedz

Izabela 3 stycznia, 2017 o 11:39

Dzien Dobry.
Tak KRK zostało wydane 3 listopada a przetarg był 12 grudnia br.
Dziekuje za odpowiedz,

Z powazaniem
iza kaliszewska

Odpowiedz

Izabela 9 stycznia, 2017 o 11:43

Witam.

Jesli KRK zostało wystawione 3 listopada 2016 a przetarg był 12 grudnia 2016 roku to ten KRK jest ważny czy tez nie. Mogę zostać wykluczona czy tez nie? Jesli pobiorę drugi KRK czysty bez paragrafów po terminie np. z dniem 09 stycznia 2017 roku jest to ważne czy tez nie ?
Z poważaniem
iza kaliszewska

Odpowiedz

Maciej Lubiszewski 12 stycznia, 2017 o 12:52

Proszę przeczytać mój najnowszy wpis. Może będzie pomocny. https://xn--prawo-zamwie-publicznych-omc32s.pl/data-uzupelnianego-dokumentu/

Odpowiedz

Agata 4 sierpnia, 2017 o 14:37

Witam,

Prezes Zarządu podpisał ofertę przetargową dla ZUS-u i dołączyłam informację z KRK- Prezesa.
. W KRS-ie są prokurenci. Czy powinnam ich również załączyć informacje z KRK?

Dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam
Agata

Odpowiedz

Maciej Lubiszewski 19 sierpnia, 2017 o 12:03

Jak są prokurenci, to oni również objęci są przesłanką wykluczenia (art 24.1.14 PZP). Uważam, że powinna Pani przesłać również ich KRK. Najprawdopodobniej otrzymacie wezwanie do uzupełnienia tego dokumentu, warto jednak już go uzyskać (termin na uzupełnienie może być krótki).

Odpowiedz

Patrycja 18 sierpnia, 2017 o 15:40

Dzień dobry,

bardzo proszę o doprecyzowanie, czy w przypadku sp. z o. o. informację z KRK należy przedstawić wyłącznie dla osób wchodzących w skład organu, czy również dla wspólnika, który nie wchodzi w skład organu?

Z poważaniem,

Odpowiedz

Maciej Lubiszewski 19 sierpnia, 2017 o 11:59

O tym decyduje art 24 ust 1 pkt 14. Niekaralność ma dotyczyć wspólnika w spółce jawnej lub partnerskiej. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w grę wchodzą urzędujący członkowie zarządu, rady nadzorczej i prokurenci.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: