Ograniczenie odpowiedzialności

Zapoznając się z treścią niniejszego serwisu rozumiesz, że:

  • jego cel ma charakter wyłącznie edukacyjny,
  • zawiera wyłącznie treść o charakterze ogólnym,
  • nie stanowi on ani porady prawnej, ani wykładni prawa,
  • nie buduje stosunku klient – prawnik.

Autorzy nie odpowiadają za jego treść w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do niej. Treść serwisu jest wyrazem poglądów autorów i nie stanowi oficjalnego stanowiska ich kancelarii. Autorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści w szczególności w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji.

Autorzy serwisu ponadto nie odpowiadają za treść komentarzy pozostawionych w serwisie przez osoby trzecie.

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

ss

s

s