Rodzaje dokumentów

Katalog oświadczeń lub dokumentów.

Robert Jaroszewski01 października 20143 komentarze

Przygotowując artykuł do dwumiesięcznika „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce„, lekturę którego polecam, wpadłem na trop ciekawostki, którą chciałbym się podzielić. Sprawa dotyczy dokumentów przedmiotowych żądanych w postępowaniu. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego obowiązuje zamknięty katalog dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawców, to jest wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia i […]

Przypominam, że nadeszła chwila o której mowa w § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów i wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, nie może już przedkładać dokumentów potwierdzających należyte wykonanie dostaw lub usług oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich […]

Zrozumiale o niezrozumiałym.

Robert Jaroszewski30 stycznia 2014Komentarze (0)

Dziś wpis dla tych, co siedzą w systemie zamówień od wczoraj, albo zapomnieli. Czy zastanawiałeś się, dlaczego oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu jest składane w oryginale a oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, może być złożone w kopii. Ta dwoistość formy oświadczeń tego samego podmiotu jest bez sensu, chyba, że sięgniemy […]

Bazgroł na ofercie

Robert Jaroszewski12 grudnia 2013Komentarze (0)

Bardzo często przychodzi rozstrzygać o konsekwencjach bazgroła na dokumencie. Wszystko przez brak przepisu na definicję podpisu. Czym on bowiem jest ten podpis? Otóż w skrócie: mamy podpis czytelny, podpis nieczytelny i parafę (choć są jeszcze skróty podpisu i inicjały). Parafa od podpisu nieczytelnego bywa dla nieskładającego nie do odróżnienia. A to dlatego, że parafa jest […]

Znajomy z pracy

Robert Jaroszewski09 października 2013Komentarze (0)

Znajomy z pracy, człowiek doświadczony przez liczne kontrole przeróżnych instytucji, a zatem ostrożny, zadał mi pytanie. Dotyczyło podwykonawcy. Otóż wykonawca, który sam spełnia warunki udziału w postępowaniu w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wskazał podmiot, który ma wykonywać część zamówienia. Czy taki podmiot – podwykonawcę, należy weryfikować dokumentami w celu wykazania braku […]