in-house

In-house po nowemu

Robert Jaroszewski18 marca 2021Komentarze (0)

W czasach nowego PZP pojawiły się nowe wyjaśnienia UZP dotyczące zamówień in-house. Kto będzie ciekaw, ten odda się lekturze (tu), co i ja uczyniłem. Ładnie nam to wszystko ponazywano i wytłumaczono. Szkoda jednak, że zawężono opracowanie do instytucji bezpośrednio wynikających z ustawy PZP i zabrakło tam wątku dotyczącego administracyjnego/powierzeniowego in-house. Przypomnę, że chodzi o możliwość […]

wyrok TSUE w sprawie C 285/18, UAB Irgita

Robert Jaroszewski17 października 20192 komentarze

Wyrok dla kapłanów in-house w Polsce (C‑285/18).   Okoliczność, że zamówienie typu in- house w rozumieniu art. 12 ust. 1 dyrektywy 2014/24 nie jest objęte zakresem stosowania tej dyrektywy, nie może zwalniać państw członkowskich, ani też instytucji zamawiających, od poszanowania zasad równego traktowania, niedyskryminacji, proporcjonalności i przejrzystości; zatem udzielenie zamówienia typu in- house, które spełnia warunki określone w art. 12 ust. 1 […]