Utrzymanie czystości i porządku w gminach

(Głosy z sali: Ojej…)

Robert Jaroszewski04 lutego 2013Komentarze (0)

Dzień po tym jak pisałem, kto nam da śmietnik, Wysoka Izba uchwaliła zmianę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprost stanowiąc, że jest to możliwe, jeżeli na mocy uchwały rady gminy, obowiązki te przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę […]

Kto nam da śmietnik

Robert Jaroszewski24 stycznia 2013Komentarze (0)

Stoi w każdym domu i zagrodzie (przynajmniej powinien). Ustawowo obecnie zwany pojemnikiem służącym do zbierania odpadów komunalnych a wcześniej urządzeniem służącym do zbierania odpadów komunalnych. Śmietnik. Zgodnie z przepisem, obowiązkiem właściciela nieruchomości jest wyposażenia nieruchomości w tenże pojemnik. Tyle tylko, że przez całe lata i w większości przypadków, to przedsiębiorca odbierający od nas odpady zapewniał […]

Twoja gmina została ustawowo zobowiązana do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Twój wójt jest obowiązany (i znów ciekawe, dlaczego nie gmina) do zorganizowania przetargu na odbieranie odpadów komunalnych albo przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów. Przepis zdawkowy (art. 6d ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), a jakże bogaty – […]

Nowelizacja – czystość

Robert Jaroszewski11 października 2012Komentarze (0)

Dokonana ostatnio nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tzw. „rewolucja śmieciowa”) przysparza wielu problemów, choć naprawdę wszystko wciąż przed samorządowcami i przedsiębiorcami, zajmującymi się gospodarką odpadami. Co ciekawe, wybór drogi postępowania, zaplanowanie i przygotowanie przetargu,  zdeterminowane jest działaniami innych niż wójt burmistrz czy prezydent organów, w szczególności rady gminy, choć polityka organów […]