Grupa kapitałowa

Robert Jaroszewski03 listopada 2014Komentarze (1)

Jak się okazuje, temat wciąż budzi zainteresowanie, choć gorąca atmosfera dyskusji sprzed roku, mocno już przygasła.

Podsumujmy kamienie milowe regulacji, postawione na podbudowie orzeczniczej.

  1. Obowiązek złożenie oświadczeń dotyczących grupy wynika wprost z ustawy, niezależnie woli zamawiającego.
  2. Sama przynależności do grupy nie wyklucza podmiotu z postępowania. Wykluczenie może nastąpić po zbadaniu, że istniejące powiązania prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji.
  3. Lista podmiotów tworzących grupę jest ograniczona do podmiotów ubiegających się o to samo zamówienie.
  4. Lista podmiotów należących do grupy i oświadczenie o tym, że wykonawca nie należy do grupy podlegają uzupełnianiu i wyjaśnianiu.

Pewne wątpliwości budziła sytuacja w której wykonawca nie złożył, ani listy ani oświadczenia o nienależeniu. Jak miałby się zamawiający zachować, skoro art. 24b ust. 3 przewidujący skutek w postaci wykluczenia, mówi o niezłożeniu wyjaśnień oraz listy, o oświadczeniu o nienależeniu nie wspominając.

Trzeba było trochę poczekać na odwołanie do KIO i wyrok w sprawie zapadł (KIO 1028, 1029/14). Izba uznała, że wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podlega wykonawca, który mimo wezwania do uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 3 PZP nie złożył informacji, że nie należy do grupy kapitałowej albo listy podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej.

Na pozór teza bardzo lotna, ale po przeczytaniu stanu faktycznego sprawy, można mieć pewne wątpliwości co do jej powszechności. W sprawie, którą zajmowała się KIO stan rzeczy był inny, niż uwidoczniony w oświadczeniu złożonym w ofercie, gdyż członkowie konsorcjum wchodzili w skład grupy kapitałowej.

Co jednak w sytuacji, gdy wykonawca nie należy do grupy i oświadczenia nie składa, nawet po wezwaniu, albo informacje uzyskane od wykonawcy są spóźnione? Pisaliśmy już o tym. Mając na uwadze pogląd wyrażony przez KIO w tymże samym wyroku, że złożenie powołanych informacji albo listy nie jest warunkiem udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 PZP, odpowiedź na pytanie o wskazanie podstawy prawnej decyzji zamawiającego, nie jest wcale prosta. A wystarczyło do ostatniej nowelizacji dopisać w art. 24b ust. 3 kilka wyrazów tak, jak uczyniono to w art. 46 ust. 4a PZP.

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Krzysztof 11 kwietnia, 2016 o 22:31

Witam
A czy w ramach jednej grupy kapitałowej przedsiębiorstwa (np. spółka-matka) może zlecać roboty innej spółce grupy (np. spółce-córce) bez konieczności stosowania ustawy o zamówieniach publicznych?

pozdrawiam
Krzysztof

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: