JEDZ vel ESPD już jest!

Maciej Lubiszewski07 stycznia 2016Komentarze (0)

Wiele portali (choć UZP jak dotąd milczy)  donosi, że 5 stycznia Komisja Europejska przyjęła Jednolity Europejski Dokument ZamówieniaO JEDZu rok temu pisałem tu.

Urzędnicy, którzy to stworzyli zapewniają, że teraz świat będzie lepszy.

Zobaczymy.

Ja mam pewne wątpliwości. Wynikają one głównie z faktu, że prawo zamówień publicznych na poziomie europejskim regulowane jest dyrektywami, a nie rozporządzeniami.

W konsekwencji krajowe akty prawne (ustawy) poszczególnych państw mogą różnić się między sobą. W szczególności niektóre określenia mogą odbiegać od nazewnictwa użytego w dyrektywach.

To zaś może sprawić, że unijny JEDZ (choć pewnie przyjmie się ESPD – European Single Procurement Document) będzie dla wielu wykonawców po prostu nieczytelny.

Ale dajmy JEDZowi szansę.

W doniesieniach medialnych, w także w komunikacie prasowym KE nie zamieszczono namiarów na przyjęty dokument.

Pozwalam sobie tę lukę uzupełnić.

Otóż ESPD został wprowadzony na mocy Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Jest on dostępny w bazie EUR-lex pod tym adresem. PDF dostępny jest tu.

Oczywiście nie znalazłem czasu, aby przeczytać ten dokument. Zwróciłem jednak uwagę na dwie kwestie.

Po pierwsze Komisja dokona przeglądu praktycznego ESPD do 18.04.2017 r. (rok od daty implementacji dyrektywy). Nie można więc wykluczyć, że wkrótce wprowadzone zostaną jakieś zmiany.

Po drugie ESPD obowiązuje w postępowaniach unijnych, a decyzja o ewentualnym zastosowaniu go w postępowaniach, które nie są objęte dyrektywą należy do władz krajowych. W tym kontekście przypominam swój postulat z grudnia 2014, by zamiast ESPD wprowadzić „krajowy dokument zamówienia”, który – jako wykorzystywany częściej niż ESPD – będzie w większym stopniu uwzględniał polskie prawo zamówień publicznych.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: