O podwójnej naturze wykazu usług

Maciej Lubiszewski30 października 2014Komentarze (0)

W minioną sobotę rozpoczęliśmy XIII. (przez lewe ramię: tfu!) edycję Studiów podyplomowych w zakresie prawa zamówień publicznych.

Na zajęciach pt. „Wprowadzenie do PZP” padło wiele ciekawych pytań. Jedno z nich dotyczyło wykazu potwierdzającego wiedzę i doświadczenie.

Podzieliłem się ze Słuchaczami moją (zresztą nie tylko moją) teorią, w myśl której zamawiający nie może żądać dokumentów, jeżeli nie opisuje warunku z art 22.

Na to pewna Słuchaczka zadaje pytanie mniej więcej tej treści: a co w sytuacji, kiedy zamawiający nie opisuje warunku wiedzy i doświadczenia, ale żąda wykazu wykonanych usług, w celu przyznania punktów za kryterium oceny ofert? tym kryterium jest właśnie doświadczenie.

Obruszonych uspokajam, chodziło o usługi szkoleniowe mające status niepriorytetowych. Nie obowiązuje tu zakaz ustalania kryteriów odnoszących się do właściwości wykonawcy.

Okazuje się, że dokument, który nazywa się tak samo i tak samo wygląda (wykaz usług) jest czymś zupełnie innym, niż wykaz, o którym mowa w Rozporządzeniu w sprawie dokumentów. On nie służy weryfikacji spełniania warunku z art. 22 ust 1 pkt 2 (takiego w ogóle zamawiający nie postawił).

Ta konstatacja rodzi szereg pytań.

1. czy zamawiający może takiego wykazu żądać, a jeżeli tak, to na jakiej podstawie?

Odpowiedź: jesteśmy przyzwyczajeni, że zamawiający może żądać dokumentów podmiotowych i/lub przedmiotowych. Kropka.

Wynika to zapewne z tego, że to wyliczenie zabezpiecza 99,99% potrzeb zamawiającego. Przecież nie będziemy przejmowali się promilami 🙂

Przeczytaj uważnie art 25 ust 1 PZP. Przepis składa się z dwóch zdań. Pierwsze nakazuje żądać dokumentów i oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Drugie zdanie zawiera wymóg, by dokumenty i oświadczenia podmiotowe i przedmiotowe zostały wskazane z SIWZ/ogłoszeniu/zaproszeniu.

Drugie zdanie wcale nie odnosi się do wszystkich dokumentów, o którym mowa w zdaniu pierwszym, prawda?

No właśnie. Wykaz, o którym tu piszę stanowi „resztę” niezbędnych dokumentów, które nie są ani dokumentami podmiotowymi, ani przedmiotowymi.

2. czy taki dokument podlega uzupełnieniu?

Odpowiedź: skoro nie jest to dokument przedmiotowy ani podmiotowy, nie podlega procedurze z art 26 ust 3 (i 4). Gdybyśmy dopuścili uzupełnienie wykazu (a więc dokumentu, który ma przesądzać o liczbie punktów), równie dobrze musielibyśmy dopuścić możliwość uzupełnienia brakującej ceny w ofercie.

3. czy w wykazie mogą znaleźć się usługi wykonane przez podmiot trzeci?

Odpowiedź: potencjał podmiotów trzecich ma znaczenie wyłącznie przy weryfikacji spełniania niektórych warunków z art 22 ust 1. W naszym przypadku doświadczenie nie jest warunkiem, tylko właściwością wykonawcy, która jest mierzona przy ocenie oferty. Ergo, potencjał P3 nie ma tu żadengo znaczenia.

4. jaką formę może/musi mieć wykaz?

Odpowiedź: to powinien określić zamawiający w SIWZ.

5. jaki jest skutek braku tego wykazu?

Odpowiedź: to powinien określić zamawiający w SIWZ.

Widzę tu dwie możliwości: a. uznanie, że doświadczenie takiego wykonawcy równa się zero; b. odrzucenie oferty (art 89.1.2 PZP). Jedno i drugie rozwiązanie mnie nie boli, ale mam dwie uwagi.

Po pierwsze, skutek braku wykazu MUSI być PRECYZYJNIE określony w SIWZ.

Po drugie, w przypadku a. może pojawić się problem matematyczny. Kiedy żaden z wykonawców nie złoży wykazu, w Twoim wzorze, w mianowniku, pojawi się zero. Pamiętaj cholero, nie dziel przez zero 🙂

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: