przesłanki wykluczenia

Wszedłem dziś na stronę internetową Finansów Komunalnych – czasopisma naukowego Regionalnych Izb Obrachunkowych. Redakcja zamieściła na niej zawartość numeru kwietniowego, w którym znalazł się mój tekst pt. „Zakres obowiązywania przesłanek wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego implikacje dla mechanizmu self-cleaning„. Jak się okazuje, niektóre przesłanki obowiązują jedynie w danym postępowaniu i nie […]