wyrok TSUE w sprawie C 285/18, UAB Irgita

Robert Jaroszewski17 października 20192 komentarze

Wyrok dla kapłanów in-house w Polsce (C‑285/18).

 

Okoliczność, że zamówienie typu in- house w rozumieniu art. 12 ust. 1 dyrektywy 2014/24 nie jest objęte zakresem stosowania tej dyrektywy, nie może zwalniać państw członkowskich, ani też instytucji zamawiających, od poszanowania zasad równego traktowania, niedyskryminacji, proporcjonalności i przejrzystości;

zatem

udzielenie zamówienia typu in- house, które spełnia warunki określone w art. 12 ust. 1 lit. a)-c) dyrektywy 2014/24, nie jest samo w sobie zgodne z prawem Unii.

 

Ten wyrok potwierdza nasze krajowe przekonania (KIO 2567/17), choć bywa różnie (KIO 96/17).

Szkopuł w tym, że my tu w Polsce mamy dwa in-house… jeden uregulowany w PZP, drugi mający swe źródło w ustawie o gospodarce komunalnej.

To dwoistość in-house to jest dopiero sztuka, istne prestidigitatorstwo.

Nie wdając się jednak w arcyciekawe szczegóły tzw. bezumownego/powierzeniowego/administracyjnego in-house (nomenklatura zaczerpnięta z różnych opracowań tematu), czas i tej procedurze zacząć się przyglądać przez pryzmat sprawy Irgita, choćby po to, by nie stała się procederem.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Jacek 17 października, 2019 o 10:47

W ustawie o gospodarce komunalnej nie ma zamówienia in house, ponieważ nie wchodzimy w ogóle na grunt zamówień publicznych.
Jeżeli powierzanie zadań własnych spółkom lub zakładom budżetowym jest niezgodne z prawem, to dochodzi do wielkiego absurdu – w jakim celu można w takim razie powołać np. spółkę zajmującą się gospodarką komunalną? Żeby konkurowała na wolnym rynku z firmami prywatnymi? Taka konkurencja to jest dopiero „kontrowersja”.

Odpowiedz

Jacek 17 października, 2019 o 10:50

ad vocem – wyjątek:
z zadań własnych gminy polski ustawodawca jedynie odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów ograniczył do stosowania ustawy Pzp

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: