KIO 738/13

Robert Jaroszewski14 maja 2013Komentarze (1)

Chcąc pomóc rozwiewać wątpliwości, jakie pojawiają się na gruncie przetargów organizowanych na odbiór odpadów w gminach, zamieszczam wyrok KIO w sprawie, którą miałem okazję się zajmować po stronie zamawiającego, dotyczący przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).

Zwracam uwagę, że oprócz budzącego najwięcej emocji wątku RIPOK, sposobu jego wyboru i dopuszczalności wskazania jednego RIPOK, Izba zajęła się całkiem ciekawymi problemami stricte PZP dotyczącymi, to jest:

  1. uznała, że określenie warunku podmiotowego udziału w postępowaniu na minimalnym poziomie nie narusza przepisów PZP;
  2. Zamawiający nie ma obowiązku określenia (opisywania) w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszystkich warunków ustawowych, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP;
  3. KIO jest upoważniona do rozstrzygania jedynie zarzutów odwołania odnoszących się do czynności i zaniechań zamawiającego prowadzących do naruszenia przepisów PZP;
  4. przystępujący do postępowania odwoławczego wykonawca po stronie zamawiającego lub odwołującego przystępuje do tego postępowania w granicach zaskarżenia określonych w odwołaniu; jeśli wykonawca chce podnieść dodatkowe zarzuty ma nieograniczone prawo skorzystania w tym zakresie samodzielnie ze środka ochrony prawnej.

Ciekawej lektury życzę, przede wszystkim przydatnej w praktyce.

p.s.

Dokonałem anonimizacji danych, choć chyba niekoniecznie w obliczu sposobu publikacji orzeczeń na stronie KIO, wszak jawność postępowania się kłania.

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Karol Sienkiewicz 15 maja, 2013 o 21:58

Gratulacje!

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: