KIO – treść odwołania; zarzuty.

Robert Jaroszewski28 marca 2014Komentarze (0)

Zarzut z art. 180 ust. 3 PZP, czym jest?

Jak chce KIO – substrat okoliczność faktycznych i prawnych (KIO 63 i 66/12).

Jak chce SJP „oskarżenie”, „wskazanie nagannego czynu lub wady” – to jednak przed KIO za mało, musimy napisać w odwołaniu (zwięźle, choć nikt jeszcze nikomu z tego powodu głowy nie urwał, a większość znanych mi odwołań jest po prostu mało zwięzła) o naruszeniu przepisu/przepisów przez takie, a nie inne czynności zamawiającego lub ich nie podjęcie. Zarzuty w postępowaniu cywilnym (exceptio) są najczęściej formą obrony w prowadzonym postępowaniu i choć – mało kto uwierzy, że „PZP to cywilistyka” – to przed KIO zarzuty są narzędziem ataku (czyli formą obrony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego).

Jest np. jeden zarzut wytrych odpowiadający praktycznie wszystkim stanom, a mianowicie zarzut prowadzenia postępowania w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (art. 7 ust. 1 PZP), z lubością przez wielu odwołujących powtarzany. O.K. napiszmy jakich to czynności się zamawiający dopuścił, pamiętając, że zarzut ów musi pozostawiać w związku z innymi naruszeniami przepisów, gdyż sam w sobie – choć powszechny – jest bardzo obszerny, ale np. w połączeniu z bezpodstawnym wykluczeniem odwołującego, czy zaniechaniem wykluczenia wykonawcy, już nie.

Zatem, zanim okaże się, czy nasze zarzuty zostały uwzględnione, czy okazały się chybione, napiszmy zarzuty i to tak, aby odwołanie było odwołaniem i aby na niezachowaniu warunków formalnych odwołania się nie skończyło, bo może i to nawet, jeżeli mamy rację.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: