O legislacji przy okazji

Robert Jaroszewski14 czerwca 2013Komentarze (0)

W poszukiwaniu podstaw do wykluczenia wykonawcy, co to nie składa oświadczenia o nienależeniu do grupy kapitałowej, trafiłem do uzasadnienia projektu ustawy wprowadzającego tę nowość (wszak autor wie najlepiej co myślał).

Czytam na stronie 531 druku sejmowego 455, że:

W ślad za określonym w art. 26 ust. 2d ustawy nowym wymogiem, w treści rozporządzenia określono normę, zgodnie z którą wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego obligatoryjnie dołącza listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,poz. 331, z późn. zm.) albo informację, o tym, że nie należy do grupy kapitałowej„.

Ciesząc się, że lista trafia do rozporządzenia zaglądam do jego projektu (s. 523), a tu paragraf drugi o treści następującej:

§ 2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest obowiązany przedłożyć listę podmiotów będących w stosunku do niego podmiotami dominującymi lub zależnymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, albo oświadczenie, że nie ma podmiotów tego rodzaju.

Ja rozumiem, że ten projekt mógł się w takim kształcie, w trakcie prac parlamentarnych nie utrzymać, ale do jakiej treści rozporządzenia cytowane przez mnie uzasadnienie odsyła?

Mało, projektowany par. 1 ust. 3 rozporządzenia odsyłał do par. 2, gdy wydaje się powinien odsyłać do par. 4 (tak jak obecny związek par. 3 ust. 4 z ust. 1-3 jaśnie nam panującego obecnie rozporządzenia w sprawie dokumentów), no chyba, że par. 2 jest owocem jakiś szczególnych przemyśleń w zakresie podwykonawstwa.

Nie wiem.

Może ktoś wie?

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: