Próg ostro w górę!

Maciej Lubiszewski14 marca 2014Komentarze (0)

Dziś Sejm rozpatrzył poprawki Senatu kończąc tym samym parlamentarny etap prac legislacyjnych na nowelizacją PZP. Jeszcze tylko podpis Prezydenta, publikacja w Dzienniku Ustaw, standardowe vacatio legis (14 dni) i zmiany wejdą w życie.

Nowela dotyczy trzech spraw.

Po pierwsze, podnosi próg stosowania ustawy z dotychczasowych 14.000 EURO do 30.000 EURO.

Po drugie, wprowadza znaczące ulgi względem zamówień w dziedzinie nauki.

Po trzecie, wprowadza ulgi w sferze niektórych zamówień z zakresu działalności kulturalnej.

Dwie ostatnie zmiany mają charakter branżowy i dla wielu zamawiających nie będą miały najmniejszego znaczenia (dla pozostałych zaś – gigantyczne).

Podniesienie progu dotyczy wszystkich.

Uważam, że wyłączenie ustawy wobec zamówień o wartości do 126.747 zł. netto jest poważnym błędem.

Owszem, podawano przykłady krajów, które mają wysokie progi stosowania swoich przepisów dot. zamówień publicznych (Bułgaria, Rumunia, Włochy). Mnie bardziej przekonuje wysokość progu niemieckiego (500 EURO).

Rozumiem chęć uproszczenia postępowań o niskiej wartości, ale lepszym rozwiązaniem byłoby umożliwienie odstąpienia od stosowania niektórych tylko przepisów PZP, tak jak to ma miejsce przy usługach niepriorytetowych (vide art. 5 PZP).

Zmiana ma ułatwiać życie wykonawcom, a tymczasem wyłącza: – ochronę uczciwej konkurencji i równego traktowania; – środki ochrony prawnej; – jawność postępowania. To wprawdzie ułatwi życie wykonawcom, ale tym, którzy są w dobrych relacjach z zamawiającym.

Zmiana ma ułatwiać życie zamawiającym, a tymczasem tracą oni twardą podstawę prawną dla zastosowania niektórych szczególnych konstrukcji ustawowych. Dziś (jeszcze) zamawiający wie, kiedy może skorzystać z wolnej ręki. Po wejściu w życie noweli, zamawiającemu pozostanie tylko jego wewnętrzny regulamin. Dla kontrolującego to może nie wystarczyć…

Nie jest ulepszaniem prawa jego bezmyślne uchylanie.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: