UZP o formie wadium

        18 października 2018        Komentarze (1)

Urząd Zamówień Publicznych opublikował na swojej stronie internetowej opinię prawną dotyczącą “zasad wnoszenia niepieniężnych form wadium“. Nie będę owijał: treść tego dokumentu bardzo mi się nie podoba.

Już sam tytuł mi zazgrzytał. Z tego co wiem, wnosi się wadium, a nie formy, więc w tytule powinno pojawić się “wnoszenie wadium w formach niepieniężnych”).

Ale to pikuś. Moim zarzutem jest to, że ta opinia, zamiast coś wyjaśnić, pozostawia czytelnika totalnie skołowanego.

Urząd pisze w niej: “wadium w formie niepieniężnej (…) powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej.”

Tyle, że wcześniej przywołano art. 81 ust 2 Prawa bankowego, z którego wynika, że udzielenie gwarancji następuje na piśmie pod rygorem nieważności a wniesienie wadium w formie gwarancji powinno następować w takiej formie, w jakiej zostało ono ustanowione przez bank, tj. oryginału dokumentu.

Skoro oryginał to własnoręcznie podpisane pismo, to wyrażenie “w oryginale w postaci elektronicznej” to oksymoron. Urząd stawia zamawiającego w takiej sytuacji: zamawiający ma żądać gwarancji wadialnej w formie elektronicznej, która skutkuje nieważnością gwarancji.

Autor opinii prawdopodobnie sądzi, że pomoże zamawiającemu przywołując wyrok TSUE w sprawie Saferoad Grawil, który zabrania wykluczać/odrzucać na podstawie okoliczności nie uregulowanych w ustawodawstwie krajowym lub w dokumentacji przetargowej.

Może by pomógł, gdyby wskazał, że z tego wyroku wynika spoczywający na ustawodawcy obowiązek rozwiązania sprzeczności (np. poprzez zmianę art 82 ust 2 Prawa bankowego) i że do tego czasu należy traktować Prawo bankowe jako lex specialis wobec Prawa zamówień publicznych.

Zamawiający zyskaliby solidny “d…chron” – przynajmniej przed krajowymi kontrolerami. Urząd poszedł jednak inną drogą i stwierdził, że to “zamawiający w SIWZ (…) powinien jednoznacznie określić, w jaki sposób należy prawidłowo wnieść wadium przy użyciu środków komunikacji elektronicznej”.

No to jesteśmy w domu! Drodzy zamawiający, rozwiązanie jest banalne! Wystarczy w SIWZ określić, w jaki sposób dokument papierowy przekazać elektronicznie.

Maciej Lubiszewski

PS. Na facebookowym profilu bloga pojawił się interesujący trop: art 7 Prawa bankowego, zwłaszcza jego ustęp 3. Nie czuję się kompetentny w tej dziedzinie prawa na tyle, aby się mądrzyć, jednak warto zastanowić się, czy ten przepis może uprawniać do żądania elektronicznej formy gwarancji.

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Maciej Październik 18, 2018 o 20:18

Maćku! Sprawę poruszyliśmy dziś dzień w zacnym gronie specjalistów ds. zamówień publicznych z podkrakowskich gmin. Też nam się ta teza nie podoba, zwłaszcza, że jest fałszywa. Nie każdy dokument może być równoważony formą elektroniczną. A w tym całym szale e-zamówieniowym zapomniano że “analogowe” pozostały na etapie realizacji oraz w fazie przygotowania. Ciekawe czy jakby dopuszczono weksel na zabezpieczenie z odpowiednią poręką to też by dopuścili skan…

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: