UZP o formie wadium

Maciej Lubiszewski18 października 20183 komentarze

Urząd Zamówień Publicznych opublikował na swojej stronie internetowej opinię prawną dotyczącą „zasad wnoszenia niepieniężnych form wadium„. Nie będę owijał: treść tego dokumentu bardzo mi się nie podoba.

Już sam tytuł mi zazgrzytał. Z tego co wiem, wnosi się wadium, a nie formy, więc w tytule powinno pojawić się „wnoszenie wadium w formach niepieniężnych”).

Ale to pikuś. Moim zarzutem jest to, że ta opinia, zamiast coś wyjaśnić, pozostawia czytelnika totalnie skołowanego.

Urząd pisze w niej: „wadium w formie niepieniężnej (…) powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej.”

Tyle, że wcześniej przywołano art. 81 ust 2 Prawa bankowego, z którego wynika, że udzielenie gwarancji następuje na piśmie pod rygorem nieważności a wniesienie wadium w formie gwarancji powinno następować w takiej formie, w jakiej zostało ono ustanowione przez bank, tj. oryginału dokumentu.

Skoro oryginał to własnoręcznie podpisane pismo, to wyrażenie „w oryginale w postaci elektronicznej” to oksymoron. Urząd stawia zamawiającego w takiej sytuacji: zamawiający ma żądać gwarancji wadialnej w formie elektronicznej, która skutkuje nieważnością gwarancji.

Autor opinii prawdopodobnie sądzi, że pomoże zamawiającemu przywołując wyrok TSUE w sprawie Saferoad Grawil, który zabrania wykluczać/odrzucać na podstawie okoliczności nie uregulowanych w ustawodawstwie krajowym lub w dokumentacji przetargowej.

Może by pomógł, gdyby wskazał, że z tego wyroku wynika spoczywający na ustawodawcy obowiązek rozwiązania sprzeczności (np. poprzez zmianę art 82 ust 2 Prawa bankowego) i że do tego czasu należy traktować Prawo bankowe jako lex specialis wobec Prawa zamówień publicznych.

Zamawiający zyskaliby solidny „d…chron” – przynajmniej przed krajowymi kontrolerami. Urząd poszedł jednak inną drogą i stwierdził, że to „zamawiający w SIWZ (…) powinien jednoznacznie określić, w jaki sposób należy prawidłowo wnieść wadium przy użyciu środków komunikacji elektronicznej”.

No to jesteśmy w domu! Drodzy zamawiający, rozwiązanie jest banalne! Wystarczy w SIWZ określić, w jaki sposób dokument papierowy przekazać elektronicznie.

Maciej Lubiszewski

PS. Na facebookowym profilu bloga pojawił się interesujący trop: art 7 Prawa bankowego, zwłaszcza jego ustęp 3. Nie czuję się kompetentny w tej dziedzinie prawa na tyle, aby się mądrzyć, jednak warto zastanowić się, czy ten przepis może uprawniać do żądania elektronicznej formy gwarancji.

{ 3 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Maciej 18 października, 2018 o 20:18

Maćku! Sprawę poruszyliśmy dziś dzień w zacnym gronie specjalistów ds. zamówień publicznych z podkrakowskich gmin. Też nam się ta teza nie podoba, zwłaszcza, że jest fałszywa. Nie każdy dokument może być równoważony formą elektroniczną. A w tym całym szale e-zamówieniowym zapomniano że „analogowe” pozostały na etapie realizacji oraz w fazie przygotowania. Ciekawe czy jakby dopuszczono weksel na zabezpieczenie z odpowiednią poręką to też by dopuścili skan…

Odpowiedz

Jacek 10 grudnia, 2018 o 12:06

Całe to zamieszanie jest nieco kuriozalne i wynika jednoznacznie z niechlujnego ustawodawstwa. Dopiero zmieniono Rozporządzenie w tej sprawie, za chwilę wydano tę opinię. Jakoś w tym wszystkim zapomina się o zdrowym rozsądku i logice.

Istotą wadium jest realne i bezwarunkowe zabezpieczenie oferty. Każdy dokument dostarczony w oryginale spełnia tę funkcję. Dlaczego wobec tego odrzucać ofertę złożoną elektronicznie w sytuacji, kiedy wadium w postaci gwarancji bankowej dostarczono w wersji papierowej? Zwłaszcza, że jest wystawiona zgodnie z prawem bankowym…

Znowu cięża przerzuca się na Zamawiających, aby w SIWZ opisywali szczegółowy tryb wnoszenia wadium. A jeżeli napiszę, że z ofertą chcę skan gwarancji z podpisem kwalifikowanym Wykonawcy, a oryginał w wersji papierowej to co? Mam do tego prawo?

Odpowiedz

Maciej Lubiszewski 10 grudnia, 2018 o 12:56

Panie Jacku, ma Pan rację – cale to zamieszanie jest „zasługą” niechlujnego prawa. W tym przypadku przepisy pomijają formę wadium i UZP próbuje ratować PEŁNĄ elektronizację postępowań unijnych.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: