Nowe jest piękne.

        23 lutego 2013        Komentarze (0)

Witamy nowe (19.02.2013 r.) rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Oj, będzie się działo: dowody, poświadczenia, uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze, no i rzetelność, kwalifikacje, efektywność i doświadczenie wykonawcy weryfikowane mocą wykazów lub poświadczeń.

Dotychczas myślałem, że wykazy służyły weryfikacji warunku wiedzy i doświadczenia.

Niestety, chyba powstał w rozporządzeniu nowy warunek/warunki rzetelności, kwalifikacji i efektywność wykonawcy. Ale zaraz mi to pewnie UZP w swoim informatorze wyjaśni.

Nie mniej – będzie ciekawie.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: