20.02.2014 r. jako istotna data z życiorysu rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów.

Robert Jaroszewski20 lutego 20142 komentarze

Przypominam, że nadeszła chwila o której mowa w § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów i wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, nie może już przedkładać dokumentów potwierdzających należyte wykonanie dostaw lub usług oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określonych w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817).

Tym samym zakończyło 12 miesięczne życie po życiu, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zamawiający raczą zmodyfikować SIWZ, jeżeli takie treści z rozporządzenia przejęli do specyfikacji, a wykonawcom nie pozostaje nic innego jak się dostosować.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Jarosław 25 lutego, 2014 o 09:22

Czyli teraz już w SIWZ nie może widnieć zapis :
„Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
1 zamówienie – … nie niżej niż 200 000 zł …” ??

Odpowiedz

Robert Jaroszewski 25 lutego, 2014 o 16:07

Warunek się ostanie, zmianie ulegnie proces dowodzenia jego spełnienia a raczej dokumenty przedkładane w toku postępowania – poświadczenia. Nie wiem o jaki warunek chodzi, pewnie wiedzy i doświadczenia, w takim wypadku najbardziej problematyczny bywa dobór progu wartościowego. Często jego istnienie lub wysokość, nie ma nic wspólnego z wiedzą i doświadczeniem w danym sektorze dostaw czy usług.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: